متن آهنگ عافات – تانیشک باغچی | Liger (2022)

By تولسی مهابیر

متن آهنگ عافات جدیدترین 2022 کاملاً جدید است آهنگ هندی توسط زهرا س خان و تانشک باغچی. آهنگ این آهنگ توسط تانشک باغچی و شعر عافات توسط رشمی ویراق سروده شده است. از طرف Sony Music India منتشر شد.

موزیک ویدیو با حضور ویجی دوراکوندا، آنانیا پاندی.

خواننده: زهرا س خان و تانیشک باغچی

شعر: رشمی ویراگ

تشکیل شده: تانیشک باغچی

فیلم/آلبوم: لیگر

طول: 2: 32

رهایی: 2022

برچسب: سونی موسیقی هند

متن آهنگ عافات – Liger

تیون آخون سه پیلای دارو پی جائونگی
کیسه غار جائونگی، یاهی گیر جائونگی
اصلی به کالی هون
تو چوئگا به خیل جائونگی
تری بان جائونگی، توجه میل جائونگی

جاب حرکت کاره تو
جاب شیار کاره تو
لعتی های قیامت
جوانی تری آفت
جوانی تری آفت
جوانی تری آفت
جوانی تری آآ آآ

نا تو چال پائونگی
نا سامبال پائونگی
تری باهون من نا آئی تو
کیدار جائونگی

تو نا باخ پایگا
اصلی نا باخ پائونگی
آهنگ haath jo laagaya
اصلی به جال جائونگی

ای تو آگ متانی
کها چالی دیوانی
Aa seene se aake lipat
جوانی تری آفت
جوانی تری آفت
جوانی تری آفت
جوآنی تری آ آ آ (چود دو مجه)

جوانی تری آفت

ترانه متن آهنگ بااریش آآ جاوه – ((میتراز)) | آخرین آهنگ هندی (2022)

ارسال نظر