متن آهنگ Aao Raja – Gabbar is Back (2015)

By هیبا بحری

متن آهنگ Aao Raja از Gabbar is Back: این آخرین آهنگ بالیوود توسط نها کاککار و یو یو هانی سینگ، با حضور چیترانگادا سینگ و آکشای کومار، بر اساس آهنگ سنتی موجری «Kundi Na Khadka Soneya»، بازسازی‌شده توسط یو یو هانی سینگ.

خوانندگان: نها کاککاریو یو هانی سینگ

شعر: سنتی

تشکیل شده: یو یو هانی سینگ و سنتی

فیلم/آلبوم: گبار برگشته است

طول: 4:18

رهایی: 2015

برچسب: شرکت زی موزیک

اسکرین شات متن آهنگ Aao Raja

متن آهنگ Aao Raja – Gabbar is Back

آئو راجا، آئو راجا
تو کیا چاه موجه ساماجه نای آاتی، آائو راجا
کیون کرکه ایشاره موجه بولاتی، آائو راجا
فیر غار په بولا که مقر کیون جااتی، آائو راجا
تو چت په خادکه گانا گاتی

کندی مت خادکائو راجا، سیدها آندار آئو راجا
کندی مت خادکائو راجا، سیدها آندار آئو راجا
کل باچا عطر لاگکه، حالت بانائو تاجا تاجا
کندی مت خادکائو راجا، سیدها آندار آئو راجا

Ni tu dheere dheere aaja

Ni tu dheere dheere raja
Ni tu dheere dheere raja
Raja dheere dheere raja aaja
دهئر ویر، وهیر، ویر
ترا جانو اصلی تو بان مری جان
آج نیکالونگا تره پران
Teer lagega nishane pe jaake
کارونگا ویز اصلی، تاکا که
لااج شرم کا پردا هاتا که
راخونگا اصلی توجه پاترانی بانکه
مازا اوثا له بچه آج رائت کا
لامپ جاگا که صفر وات کا

Raja dheere dheere raja aaja
Mere raja dheere dheere raja aaja
Mere raja dheere dheere raja aaja
Mere raja dheere dheere raja aaja

کندی مت خادکائو راجا، سیدها آندار آئو راجا
Mere raja dheere dheere raja aaja
Mere raja raja raja aaja dheere dheere raja
دهئر ویر، وهیر، ویر
کندی مت خادکائو راجا، سیدها آندار آئو راجا
آئو راجا

(رپ انگلیسی تفلون)

کندی مت خادکائو راجا، سیدها آندار آئو راجا
کل باچا عطر لاگکه، حالت بانائو تاجا تاجا
کندی مت خادکائو راجا، سیدها آندار آئو راجا
Ni tu dheere dheere aaja
Ni tu dheere dheere raja
Ni tu dheere dheere raja
Raja dheere dheere raja aaja
دهئر ویر، وهیر، ویر

ترانه متن آهنگ Coffee Peetey Peetey – Gabbar is Back (2015)

ارسال نظر