متن آهنگ آکدی پاکدی – Liger (2022) | Dev Negi

By روندا ای. گوور

متن آهنگ آکدی پاکدی از Liger جدیدترین است آهنگ بالیوود توسط دو نگی، پاونی پاندی، لیجو جورج با موسیقی نیز توسط لیجو جورج، دی جی چتاس. متن آهنگ آکدی پاکدی توسط محسن شیخ، عظیم دیانی سروده شده است. این آهنگ به نمایندگی از سونی موزیک هند منتشر شده است.

در این ویدیو آهنگ ویجی دوراکوندا، آنانیا پاندی حضور دارد.

خواننده: دیو نگی، پاونی پاندی، لیجو جورج

شعر: محسن شیخ، عظیم دیانی

تشکیل شده: لیجو جورج، دی جی چتاس

فیلم/آلبوم: لیگر

طول: 2: 10

رهایی: 2022

برچسب: سونی موسیقی هند

اسکرین شات متن آهنگ آکدی پاکدی

متن آهنگ آکدی پاکدی – Liger

آکدی پاکدی dikka dikadi
دیکیدی دیکیدی دیکا دیکیدی
دیکا دیکیدی دیکیدی دیکیدی
دیکیدی دیکیدی دیکیرو
دیکیرو دیکیرو دیکیرو دیکیرو..

آکدی پاکدی dikka dikadi
دیکیدی دیکیدی دیکا دیکیدی
دیکا دیکیدی دیکیدی دیکیدی
دیکیدی

بریم پسره سس!!!
دل ماانجا!

آکدی پاکدی dikka dikadi
دیکیدی دیکیدی دیکا دیکیدی
دیکا دیکیدی دیکیدی دیکیدی
دیکیدی دیکیدی دیکیرو

آکدی پاکدی dikka dikadi
دیکیدی دیکیدی دیکا دیکیدی
دیکا دیکیدی دیکیدی دیکیدی
دیکیدی دیکیدی دیکیرو

سلام ...
سلام به من نگاه کن
آه عزیزم
مگس اصلی فلای هوگایا
جاب سه تون تاچ کیا
یه دل بهی خجالتی هوگیا

اوه ...
سلام به من نگاه کن
آه عزیزم
مگس اصلی فلای هوگایا
جاب سه تون تاچ کیا
یه دل بهی خجالتی هوگیا

آری
آکاد بکاد جامکه پاکاد
آپنه دیل کو تو
اصلی بهی یاها تو بهی یاها
میدونی که دوستت دارم

آری
آکاد بکاد جامکه پاکاد
آپنه دیل کو تو
چال چند شرما ناچ بلم
کرکه دیخا لیگر استپ تو

آکدی پیکدی توکدی پیکادی،
چه f ***

آکدی پاکدی dikka dikadi
دیکیدی دیکیدی دیکا دیکیدی
دیکا دیکیدی دیکیدی دیکیدی
دیکیدی دیکیدی دیکیرو

آکدی پاکدی dikka dikadi
دیکیدی دیکیدی دیکا دیکیدی
دیکا دیکیدی دیکیدی دیکیدی
دیکیدی دیکیدی دیکیرو

هی
اوه مری مانا (هی..)
کاهو پیار های نا (هو..)
یه لیگر دیوانا تو نه زمنا

هی
اوه مری مانا (bolo..)
کاهو پیار های نا (های نا های نا های نا)
یه لیگر دیوانا تو نه جامانا

آری
گوگل کیا های ماینه سارا جهان
تره جایز کوی نهی مجنو یاها

آری
لاخو هزارو من تو آجوبا
چال چال شرم چای گرام
کرکه دیخائو لیگر استپ اصلی

رقص سبک خارجی akdi pakdi
رقص سبک خارجی akdi pakdi
آهسته پسرهسسس!!!
آکدی پاکدی
همه!

آکدی پاکدی dikka dikadi
دیکیدی دیکیدی دیکا دیکیدی
دیکا دیکیدی دیکیدی دیکیدی
دیکیدی دیکیدی دیکیرو

آکدی پاکدی dikka dikadi
دیکیدی دیکیدی دیکا دیکیدی
دیکا دیکیدی دیکیدی دیکیدی
دیکیدی دیکیدی دیکیرو

یه لیگر دیوانا هوگایا
یه لیگر دیوانا هوگایا
آها! مهمانی تمام شد! برو خونه

ترانه متن آهنگ Ready For Love – Blackpink X Pubg Mobile Lyrics (2022)

ارسال نظر