متن آهنگ Awaara Dogs | کوتی | 2023| آرجون، تابو

By مزینا نور

متن آهنگ Awaara Dogs By Vishal Dadlani از Kuttey کاملا جدید است آهنگ بالیوود توسط ویشال دادلانی. با حضور آرجون کاپور، رادیکا مدن، تابو و ناصرالدین شاه. شعر ترانه توسط گلزار نوشته شده و موسیقی آن توسط ویشال بهاردواج و کارگردانی ویدئو توسط آسمان بهاردواج انجام شده است.

خواننده: ویشال دادلانی

شعر: گولزار

تشکیل شده: ویشال بهارداوج

فیلم/آلبومکوتی

طول: 2:37

رهایی: 2023

برچسب: سری T

اسکرین شات متن آهنگ Awaara Dogs

آهنگ Awaara Dogs – Kuttey

سونی سادکون که چاونکه اور بوونکه
کوتی، کوتی موتی چمدی های دوم آکادی های
سونگته هاین سارا
جات کاتنا های دنت کاتنا های حدی کا چاتخارا

سگ های آوارا هاین آوارا
هی سگ های آوارا هاین آوارا

ایسکو نوچا اوسپه بونکا
مارا جاپتا مارا
سگ های آوارا هاین آوارا
هی سگ های آوارا هاین آوارا

عانخ همشه لاال رهتی های
موه سه هومهشا لار بهتی های
غنس نهی خطه یه غوس خطه هاین
بوتی دیخا یارا
دهندها اندهرا های کوتون نه گره های
جاپتگا هاتیارا

سگ های آوارا هاین آوارا
سگ هان آوارا هاین آوارا
Isko nocha uspe bhonka maara jhappata maara
سگ های آوارا هاین آوارا هی سگ های آوارا هاین آوارا

یک آهنگ هندی دیگر متن تره ساث – Kuttey (2023) | ویشال بهاردواج

ارسال نظر