متن آهنگ Aye Dil – Love Games (2016)

By هیبا بحری

متن آهنگ آی دیل از «بازی‌های عشق»، این آهنگ بالیوود خوانده شده است سونیدی چاهان. با حضور Gaurav Arora، Tara Alisha Berry و Patralekhaa. به کارگردانی ویکرام بات، موسیقی توسط سنگیت و سیذارت هالدیپور ساخته شده است. اشعار آیه دل توسط کوثر منیر سروده شده است.

خواننده: سونیدی چاهان

شعر: کوثر منیر

موسیقی: سنگیت و سیدارت هالدیپور

آلبوم/فیلمعشق بازی

طول: 4: 09

منتشر شد: 2016

برچسب موسیقی: سری T

اسکرین شات از متن آهنگ Aye Dil

متن آهنگ Aye Dil – عشق بازی

جنت جنت چیلایه دل
دوزخ دوزخ دیخ لای دیل
در راهان های توت جان سه
کار راهان های خود سلام
خود که توکده توکده

تو آی دیل چاهتا های کیا سنگ دیل
چاهتا هاین کیا تنگ دیل
تو آی دیل چاهتا های کیا سنگ دیل
چاهتا هاین کیا تنگ دیل

جان نه دیل نه نه…
جان نه دیل نه نه…
نا-نا-نا-نا..

هاای هاای چیلایه دیل
سایه سعی دیخ لای دیل
در راهان های کالی راتون سه
کار راهان های چند کی
فیر کیون توکده توکده

تو آی دیل چاهتا های کیا سنگ دیل
چاهتا هاین کیا تنگ دیل
جان نه دیل نه نه…
جان نه دیل نه نه…
نا-نا-نا-نا..

عشق های یا عشق های مرا
کیون آنخ سه تاپک راه های دیل
کو راها های یا
خود کو پا لیا های
کیون یاد چاک کار راه هاین دیل

در راهان های دریان هونه سه
کار راهان های خود سلام
خود که کاتره

تو آی دیل چاهتا های کیا سنگ دیل
چاهتا هاین کیا تنگ دیل
تو آی دیل چاهتا های کیا سنگ دیل
چاهتا هاین کیا تنگ دیل

جان نه دیل نه نه…
جان نه دیل نه نه…
نا-نا-نا-نا..

ترانه آهنگ Nirvana – Love Games (2016)

ارسال نظر