متن ترانه Baaki Hai – 5 Weddings (2018) | شریا گوشال

By شرلی هاوارث

متن آهنگ باکی های از فیلم آمریکایی "5 عروسی" - این آهنگ بالیوود توسط سونو نیگام و شریا گوشالساخته شده توسط Vibhas با اشعار سروده Abhendra Kumar Upadhyay. این آهنگ از فیلم آمریکایی Namrata Singh Gujral در سال 2018 در ایالات متحده و هند با بازی نرگیس فخری و راجکومار رائو است.

خواننده: سونو نیگام و شرایا قوشال

شعر: آبهندرا کومار آپادحیای

تشکیل شده: کریستوفر فرانسوی

فیلم/آلبوم: 5 عروسی

طول: 2: 25

رهایی: 2018

برچسب: سری T

اسکرین شات متن آهنگ باکی های

متن ترانه Baaki Hai – 5 عروسی

سونه سه پهله دخ که سونا
نیند من پوچو کی توم هو نا
سبح سبح جب انخین اصلی خلون
Aake sirhaane tum baitho na

صرفا لیه ترا ایتنا
کارنا سلام کافی های
موجکو تومسه ایشق هو گایا
تومکو هونا باکی های

موجکو تومسه ایشق هو گایا
تومکو هونا باکی های

انخ من تری غار هو مرا
خدای من تری سر هو مرا
پوچته هو جاب کایسا هون اصلی
حل طبی بهتر هو مرا

مری رضا تو جان گایا
آب تو بهی کیا راضی های
موجکو تومسه ایشق هو گایا
تومکو هونا باکی های

موجکو تومسه ایشق هو گایا
تومکو هونا بااقی های

ترانه متن آهنگ زیبایی آمریکایی – 5 عروسی (2018) | میکا سینگ

ارسال نظر