متن آهنگ Chandigarh Mein – Good Newwz | بادشاه (2019)

By استفانی آر. هاروی

متن آهنگ Chandigarh Mein از Good Newwz جدیدترین است آهنگ بالیوود توسط بادشاه، هاردی ساندو، لیزا میشرا و آسیس کائور. متن آهنگ چندیگر من توسط تانیشک باغچی و بادشاه و موسیقی توسط تانیشک باغچی نوشته شده است.

خواننده: بدشاه، هاردی ساندو، لیزا میشرا و آسیس کائور

شعر: تانیشک باغچی و بادشاه

تشکیل شده: تانیشک باغچی

فیلم/آلبوم: Newwz خوب

طول: 3:14

رهایی: 2019

برچسب: شرکت زی موزیک

اسکرین شات متن آهنگ Chandigarh Mein

متن آهنگ Chandigarh Mein – Good Newwz

دیلا د غار
دیلا د غار
بنا د غار
دیلا د غار

اوه خدای من!
این اصلی است!

تون پیار سه پوکارا چالی آیایی
جودی تری مری لاگه بادی هی فی
تون پیار سه پوکارا چالی آیایی
جودی تری مری لاگه بادی هی فی

کوک کیا جو ایشارا
مین کار دیا سارا
اصلی تا رهنا تره نعل سوهنیا

ساری کی ساری تری آرزو کارون پوری
ساری کی ساری تری آرزو کارون پوری
ماینو هان کر د سوهنیا

دیلا د غار!
دیلا د غار!
دیلا دون غر چندیگره من
دیلا دون غر چندیگره من
دیلا دون غر چندیگره من
بنا دون غر چندیگره من

نائین شرابی، کت و شلوار پنجابی
پاکه های نی هاای نی دل منگدی
جو بهی کاهنگی لاگه هاث دیلا دوون
موجه کسام لاگه صرف رب دی

نائین شرابی، کت و شلوار پنجابی
پاکه های نی هاای نی دل منگدی
جو بهی کاهنگی لاگه هاث دیلا دوون
موجه کسام لاگه صرف رب دی

توجه کنید udaa doon saare thumke pe tere
توجه کنید udaa doon saare thumke pe tere
خاعلی کار دون باطوا

دله دغر…
دله دغر…
دیلا دون غر چندیگره من
دیلا دون غر چندیگره من
دیلا دون غر چندیگره من
بنا دون غر چندیگره من

انی، مینی، منی، مو
عزیزم بیا عزیزم برو

بچه اصلی به تری زیبایی کا فن هون
تو گوری گوری چوری، چورا اصلی بهی تان هون
یه غار ور کی کار پرواه تو
پورا چندیگره تره نم کارا دوون

لباس زرد teri meri زرد لامبورگینی
هار ویش کارون پوری تری اصلی هون ترا جن
آیسه کرکه ایشااره کیون تو دیل تدپایه
کابهی ای، کبهی جایه
منجه کای، منجه کای

آی ماندولین!
چال چالو کار نا!

دیلا دون غر چندیگره من
دیلا دون غر چندیگره من
دیلا دون غر چندیگره من
بنا دون غر چندیگره من

ترانه آهنگ Sauda Khara Khara – Good Newwz (2019)

ارسال نظر