متن آهنگ چوتا سا فسانا – کاروان (2018) | آریجیت سینگ

By مزینا نور

متن آهنگ Chota Sa Fasana by آریجیت سینگ از فیلم کاروان شگفت انگیز است آهنگ بالیوود. آهنگسازی آن توسط انوراگ سایکیا و شعر توسط آکارش خورانا سروده شده است.

هنرمندانآریجیت سینگ

متن ترانه: آکارش خورانا

تشکیل شده: انوراق سایکیا

فیلم/آلبومفانی خان

طول: 2: 11

منتشر شد: 2018

برچسب: سری T

تصویری از اشعار Chota Sa Fasana

متن آهنگ چوتا سا فسانا – کاروان

چوتا سا فسانا
کیسی کو پاتا نا
کیا سونانا
چال پاده هاین جو هوم
آب قیسا بهانه
ایسه های نیبانا

یه صفر های نایا
کیا سه کیا هو گایا
آگه کیا های آنا
بیخبر اصلی یاهان
بفیکار های جهان
کیسه کیا باتانا

کی دیل مرا، هو
های بانجارا، هو
های منزیل بهی
یه معنه نه

خولی آاخین دکه
منظر نایا سا های
دخو راههین پوچه
منزل مری کاهان های

هو پاتا لاپاتا
کیسی کو کیا پاتا
کی موجه جانا های کهن
ایس صفر کی وجه

هی یه فرز یا سازا
یه مین جانا های کاهن
کی دیل مرا، هو
های بانجارا، هو
های منزیل بهی
یه معنه نه

ترانه متن آهنگ فو بای فو از فانی خان (2018)

ارسال نظر