متن ترانه غمار – پادماواتی (2018) | شریا گوشال

By دبرا سی هاموند

متن آهنگ غمار از پادماواتی این آهنگ بالیوود از این فیلم شرایا قوشال و سواروپ خان Sanjay Leela Bhansali آن را خوانده است و آهنگ و اشعار آن توسط AM Turaz نوشته شده است.

خواننده: شرایا قوشال و سواروپ خان

شعر: AM توراز

تشکیل شده: سانجی للا بانسالی

فیلم/آلبوم: کالاکاندی

طول: 3: 19

رهایی: 2018

برچسب: سری T

اسکرین شات از اشعار غمار

متن ترانه غمار – پادماواتی

پالک بوهارو آنگنو
راانی سا پادرایی
غومر راموا ر آپ پادارو سا…

آوو جی آوو جی قومردی خلبا نه
پدرو سا قومردی خلبه نه
بالام ثارو غورار غور قورراوه
آا سو مهارو جیودو غانو هیچکاوه
ای غبراو منن من بهاوه
مهارو بدیلو بهانوار من بهاوه
چماق چم بااجه پایال بااجه
بایسا خله…

جَمَک جَمَکَ غُنْغَرَه بَعَجِه
آئو سا قومردی خلبا نه
آئو سا قومردی خلبا نه

دهناک پریت کی سر په اوده کار
غومر قومر قوم
هان قومر قومر قوم
او… رالک ریت ساب جاگ کی چهد کار
قومر قومر قوم بهرکه
ذله واله ثعث
غمّر غُمَر قُمَر قُمَر قُمَر قُمَر قُومِ رِ
غومر قومر قوم ری بایسا
قومر قوم ری

هو.. mhaari saari kaaya bole
دولا جی کی چاایا چاله
من کا قومر جاب بهی دول
سونپان من ملا بهرکه
ذله واله ثعث قومر
Ghoomar ghomar ghomar ghoomar ghoome re
Ghoomar ghomar ghoome re BaaiSa
قومر قوم ری

اوو جی ماهارا پیا جی…

Thaare ehsaason ki raunak hai mhari diwali
من محال کی ساری دیوآرین
تااره رانگ رنگوا لی (x2)

پاکه تارا سایا تان های جاگماگایا
تارون بهاری هو گای ماهری ساری کالی راات بهارکه
ذولا واله ثناث
غمّر غُمَر قُمَر قُمَر قُمَر قُمَر قُومِ رِ
Ghoomar Ghomar Ghoome Re BaiSa
قومر قوم ری

دهناک پریت کی سر په اوده کار
غومر قومر قوم
لالک ریت ساب جاگ کی چهد کار
قومر قومر قوم بهرکه
ذله واله ثعث
غمّر غُمَر قُمَر قُمَر قُمَر قُمَر قُومِ رِ
غومر قومر قوم ری بایسا
قومر قوم ری

آوو جی آوو قومار خلوا آاوو
آپان ساعت ساعت قوما ساغلا خلوا آاو
آری لهانگو کورتی چونری پایالیا تهه پهنو
اوه لومار جومر غومر قومر ثه خلو

دورانی-جثانی خله
ساسو جی قومردی خله
ناناد-بوجای کله
بایسا قمردی خله

قوم ری قوم ری قوم
Ghoomar ghomar ghoomar ghoome
لوم جووم قوم جووم
قومر غومر قوم (x2)

Loomar ghomar ghoomar ghoomar ghoomer
ghoomar ghomar ghoome (x4)

ترانه متن آهنگ یه دل جو های بدماش های – فیر سه | شریا گوشال

ارسال نظر