متن آهنگ هاری هار – سامرت پریثویراج (2022)

By دانیکا گاریبای

متن آهنگ هاری هار: از فیلم بالیوود "Samrat Prithviraj" این فیلم توسط Chandrraprakash Dwivedi کارگردانی شده است. آدرش شینده خوانده اند آهنگ تامیل"هاری هار"، شانکار-احسان-لوی موسیقی را ساخته در حالی که شعر ترانه توسط وارون گروور نوشته شده است. ویدیوی آهنگ – آکشای کومار | سانجی دات | سونو سود.

این آهنگ در سال 2022 از طرف YRF تامیل منتشر شد.

اسم آهنگ: هاری هار

خواننده: آدرش شینده

شعر: وارون گروور

تشکیل شده: شانکار-احسن-لوی

فیلم/آلبوم: سامرت پریثویراج

طول: 2:16

رهایی: 2022

برچسب: YRF تامیل

اسکرین شات متن آهنگ هاری هار

متن آهنگ هاری هار – سامرت پریثویراج

راکتاپات راکتاپات دهکه
Shaktipaat Shaktipaat Chamke

آیسا اک پریثویراج
جیس گوکول من هو موهان
آیسا اک پریثویراج
Jaise Kurukshetra Mein Arjun

آیسا اک پریثویراج
جیس گوکول من هو موهان
آیسا اک پریثویراج
Jaise Kurukshetra Mein Arjun

آیسا اک پریثویراج
جایز لانکا من داشانان
آیسا اک پریثویراج
جیسی روان کو رام ساتاوان

هاری هاری هاری هاری هاری هاری هار
هار هار هار پریثویراج
هاری هاری هاری هاری هاری هاری هار
جیو راج پریثویراج

هاری هاری هاری هاری هاری هاری هار
هار هار هار پریثویراج
هاری هاری هاری هاری هاری هاری هار
جیو راج پریثویراج

هو آتال آچال پروات ووه هیمالیا
Neev Se Jo Dull Jaave
ساتیا کی راه جو تیاژه یودیشتیر
ساغر لنگ لاگاوه

جو پاشیم من سورج اوگ کار
پوراب من دوب جاوه
جو دهرتی که بوجه سه
شش ناگ جوک جاوه

جو شانکار چود بهاوانی
برهما ود کو راتنا
جو یاه سامباو هوو تو چان ماین
پریثویراج کرکه دیخاوه

هاری هاری هاری هاری هاری هاری هار
هار هار هار پریثویراج
هاری هاری هاری هاری هاری هاری هار
جیو راج پریثویراج

هاری هاری هاری هاری هاری هاری هار
هار هار هار پریثویراج
هاری هاری هاری هاری هاری هاری هار
جیو راج پریثویراج

هاری هاری هاری هاری هاری هاری هار
هار هار هار پریثویراج
راکتاپات راکتاپات دهکه

هاری هاری هاری هاری هاری هاری هار
جیو راج پریثویراج
Shaktipaat Shaktipaat Chamke

هاری هاری هاری هاری هاری هاری هار
هار هار هار پریثویراج
هاری هاری هاری هاری هاری هاری هار
جیو راج پریثویراج

ترانه متن آهنگ Aigiri Nandini – Samrat Prithviraj (2022)

ارسال نظر