متن آهنگ هوشیار رهنا – Baadshaho | 2017

By فکارالدین پری

متن آهنگ هوشیار رهنا از بادشاهو، این سنتی آهنگ بالیوود خوانده شده است نیرج آریا و کافه کبیر. موسیقی توسط Traditional Folk ساخته شده است در حالی که اشعار توسط Traditional نوشته شده است. با بازی آجی دوگن، ایلینا دکروز، امران هاشمی و اشا گوپتا.

خوانندگان: نئراج آریا و کافه کبیر

شعر: سنتی

تشکیل شده: عامیانه سنتی

فیلم/آلبوم: بادشاهو

طول: 2:49

رهایی: 2017

برچسب: سری T

اسکرین شات متن آهنگ هوشیار رهنا

متن آهنگ هوشیار رهنا – بعدشاهو

هوشیار رهنا ری نگر اصلی چور آوگا
جااگرت رهنا ری نگر اصلی چور آوگا
هوشیار رهنا ری نگر اصلی چور آوگا
جااگرت رهنا ری نگر اصلی چور آوگا

هو چور آوگا ری ایک دین
هو چور اووگا ری ایک دین کال آوگا
هوشیار رهنا ری نگر اصلی چور آوگا
جااگرت رهنا ری نگر اصلی چور آوگا

هو تير تاپ تالوار نه برچي
نا بندوک چالاوگا
هو تير تاپ تالوار نه برچي
نا بندوک چالاوگا
هو آوات جات نظر نهین آو
هو آوات جات نظر نهین آو
بهتار سلام قوم قوم وگا

هوشیار رهنا ری نگر اصلی چور آوگا
جااگرت رهنا ری نگر اصلی چور آوگا

غار نهی توده
قیلا ناهی فود
نا کوی روپ دیخاوگا
غار نهی توده
قیلا ناهی فود
نا کوی روپ دیخاوگا
هو یس نگری سه یوسی کم نهین
هو یس نگری سه یوسی کم نهین
Tujhe uthaa le jaayega

هوشیار رهنا ری نگر اصلی چور آوگا
جااگرت رهنا ری نگر اصلی چور آوگا

پایسا…
جیسکه پیچه اینسان بادی بوری تارا بهاگ راها های
کبیر ساب نه باتایا های انت من پاییسه کا هونه کیا والا های

هو دان دولت اور معال خاجینا
یاهین دارا ره جایگا
ضان دالات اور معال خواجینا
یاهین دارا ره جایگا

بهای باندو اور کوتامب کابیلا
بهای باندو اور کوتامب کابیلا
خدا دخ ره جایگا

هوشیار رهنا ری نگر اصلی چور آوگا
جااگرت رهنا ری نگر اصلی چور آوگا

کاهه کبیریا مولک ویرانا
کوی نهی یاهاان آپنا
کاهه کبیریا مولک ویرانا
کوی نهی یاهاان آپنا
ر مثهی بانده که آیا ر بنده
موثی بانده که آیا ر بنده
هاث پسار که جایگا

هوشیار رهنا ری نگر اصلی چور آوگا
جااگرت رهنا ری نگر اصلی چور آوگا

چور آوگا!

ترانه متن آهنگ پیا بیشتر – Baadshaho (2017) | میکا سینگ

ارسال نظر