متن آهنگ Kar Har Maidaan Fateh – Sanju (2018) | شریا گوشال

By حساب رسمی

متن آهنگ کار حر میدان فاتح از "سانجو". این آخرین آهنگ بالیوود توسط سوخویندر سینگ و شریا گوشال. موسیقی توسط ویکرام مونتروز ساخته شده است، در حالی که شعر کار هر میدان فاتح توسط شکر آستیوا نوشته شده است.

موزیک ویدیو شامل رانبیر کاپور است.

هنرمند: سوخویندر سینگ و شرایا قوشال

متن ترانه: شکر استیتوا

تشکیل شده: ویکرام مونتروز

فیلم/آلبومسانجی

طول: 3: 31

منتشر شد: 2018

برچسب: سری T

اسکرین شات متن آهنگ کار حر میدان فاتح

متن آهنگ Kar Har Maidaan Fateh – Sanju

پیغلا د زنجیرین
بنا اونکی شمشیرین
کار هر میدان فاتح او باندیه
کار هر میدان فاتح

غایال پریندا های تو
اخلاص زنده های تو
باکی های توجهمین هاوسلا
تره جونون که آگه
امبر پناهین مدیریت
کار دااله تو جو فایسلا

روتی تکدیرین به کیا
توتی شمشیرین به کیا

توتی شمشیرون سه هی هو
کار هر میدان فاتح
کار هر میدان فاتح
کار هار میدان فاتح ر باندیه
حر میدان فاتح x (2)

توم گردیشون که باادالون پ چاده که
وقت کا گیربان پاکاد که
پوچنا های جیت کا پاتا، جیت کا پاتا
در موتییون من چند تاره بهار که
اسمن کی حد سه غذر که
هو جا تو بهید سه جودا، بهید سه جودا
کهنه کو زاررا های تو

لوه کا چهاررا های تو
توتی شمشیرون سه هی هو
کار هر میدان فاتح
کار هر میدان فاتح
کار هار میدان فاتح ر باندیه
حر میدان فاتح x (3)

تری کوشیشهین هی کامیاب هنگی
جاب تری یه زید آغ هوگی
فونک دنگی نا اممیدیان، نا اومیدیان
تره پیچه پیچه راسته یه چال که
باهون کی نیشانون من ذال که
دهوند لنگه آپنا آشیان، آپنا آشیان
لامحون سه انخ میلا که
رخ دنگی جان لادا که
توتی شمشیرون سه هی هو

کار هر میدان، هر میدان
حر میدانم، هر میدان

کار هر میدان فاتح
کار هر میدان فاتح
کار هار میدان فاتح ر باندیه
حر میدان فاتح x (3)

کار هار میدان فاتح ر باندیه
حر میدان فاتح

ترانه متن آهنگ Main Badhiya Tu Bhi Badhiya – Sanju | سونو نیگام

ارسال نظر