متن آهنگ کوچ ایس تارا – 1921 | ارناب دوتا

By ادوارد ام. پتیت

متن آهنگ کوچ عیسی تارا آهنگین آهنگ بالیوود از فیلم ترسناک Karan Kundrra & Zareen Khan Starrer 1921. این فیلم در 12 ژانویه 2018 منتشر شد. شعر توسط Shakeel Azmi نوشته شده است، آهنگسازی توسط Harish Sagane و خوانندگی توسط ارناب دوتا.

خواننده: ارناب دوتا

شعر: شکیل عزمی

تشکیل شده: هاریش ساگان

فیلم/آلبوم: 1921

طول: 5:34

رهایی: 2018

برچسب: شرکت زی موزیک

اسکرین شات متن آهنگ کوچ ایس تارا

اشعار کوچ ایس تارا – 1921

کوچ یس تره
کوچ یس تره
آی رأت ثم جرا
کوچ یس تره

کوچ یس تره
کوچ یس تره
آی رأت ثم جرا
کوچ یس تره

آیا جیسم سه
ایاک جان من
ذال جای هوم جارا
کوچ یس تره

یه جو چاند لیکیر سا های آسمان پار
یون هی انخ من مری راه چامکت رائت بهار
آی باادلو جارا سی تومسه ایلجا های یه
فانا نا هو امد که سیاره دوب که

کوچ یس تره
کوچ یس تره
آی رأت ثم جرا
کوچ یس تره

آیا جیسم سه
ایاک جان من
ذال جای هوم جارا
کوچ یس تره

آلویدا هومکو کاهه
مسکورا که ماوت بهی
تودی سی سانسه چوپا له
منو ببین کاهین

جیله آ ایاک رات من
عمره بهار کی جندیگی
کوی بهی پال راه نا جایه
جین من کاهین

کوچ یس تره
کوچ یس تره
آی رأت ثم جرا
کوچ یس تره

آیا جیسم سه
ایاک جان من
ذال جای هوم جارا
کوچ یس تره

روح کی پرواج پ
هی پرنده ایشق که
همکو چاهات کی نجار سه
دخ اسمان

انخ من جو عاصخ های
چاند کو بهی راشک های
دیخ راه های پیار کی صمغ
آیسی دستان

کوچ یس تره
کوچ یس تره
آی رأت ثم جرا
کوچ یس تره

آیا جیسم سه
ایاک جان من
ذال جای هوم جارا
کوچ یس تره

ترانه متن آهنگ Sunn Le Zara – فیلم “1921” | ارناب دوتا

ارسال نظر