متن آهنگ Kudiya Shehar Di – پوستر پسران | نها کاکار

By اشا سوامی

متن آهنگ کودیا شهر دی از Poster Boys با حضور سانی و بابی دیول. توسط دلر مهدی و نها کاکار. موسیقی آن توسط تانیشک باگچی بازآفرینی شده و شعر توسط شبیر احمد سروده شده است.

خوانندگان: دلر مهدی و نها کاککار

شعر: شبیر احمد

تشکیل شده: تانیشک باغچی

فیلم/آلبوم: پوستر پسران

طول: 3:14

رهایی: 2017

برچسب: سری T

اسکرین شات متن آهنگ کودیا شهر دی

متن آهنگ Kudiya Shehar Di – پوستر پسران

معاره اخیان ر کوی، کوی سیتی معاره
معاره اخیان ر کوی، کوی سیتی معاره
Aage piche صرفا chore firte hain saare
هون پاتلی پاتانگ مرا گورا چیتا رانگ اصلی
مری ناگین جایسی چال
اویه هویه، که کودیان شهر دیان
اویه هویه، که کودیان شهر دیان
اویه هویه، که کودیان شهر دیان
اویه هویه، که کودیان شهر دیان
لخ پاتای نا پاتنگ ناله گورا گورا رنگ
ایسی گوریان و شهر سه لاگه نهی کمم
چاله نگین جایسی چال که کودیان شاهر دیان
اویه هویه، که کودیان شهر دیان
اوه هویه، که کودیان شهر دیان….

آتش لاگی های جیگر من پیا
صرف لیه سبکا تدپه جیا
هوم تو های راجا، رانی دیل که باده
آخون نه تری نشا کار دیا
موجه دیل د د، دیل د د
دیل د د، دیل، آیسه زید نا کارو مری جان
که کودیان شاهر دیان
اویه هویه، که کودیان شهر دیان
اویه هویه، که کودیان شهر دیان
اویه هویه، که کودیان شهر دیان
اوه هویه، که کودیان شهر دیان….

کوی بازاریان من دخه کاره
کوی نظریان سه سکا کاره
کوی کالای کو پاکده مری
کوی بینا بعات پیچه پاده

هو بینا باات که موجه تو مامله من نا گاسیتو
دررای اصلی هون کودیان سه مات پیتو
مرا شارمیلا های میزاز
که کودیان شاهر دیان
اوه هویه، که کودیان شهر دیان….
ابه دیل من باسله ابه دیل سه نیکاله
دل کار دتی بهال
که کودیان شاهر دیان
اویه هویه، که کودیان شهر دیان
اویه هویه، که کودیان شهر دیان
اویه هویه، که کودیان شهر دیان
اوه هویه، که کودیان شهر دیان….

ترانه متن آهنگ هوشیار رهنا – Baadshaho | 2017

ارسال نظر