متن آهنگ لال غغرا – Good Newwz (2019)

By سمیه عبدالله

متن آهنگ لعل غغرا از Good Newwz: آهنگ RDB Bhangra برای فیلم بالیوود بازسازی شده است. نسخه بازسازی شده توسط منج موزیک، هربی صحرا، و نها کاکار. تانیشک باغچی، منج موزیک، و هربی صحرا موسیقی را تولید کرده‌اند، در حالی که تانشک و هربی صحرا شعر لال قاغرا را نوشته‌اند. این آهنگ روی آکشی کومار و کارینا کاپور تصویر شده است.

خواننده: منج موزیک، هربی صحرا، و نها کاککار

شعر: تانیشک و هربی صحرا

تشکیل شده: تانیشک باغچی، منج موزیک، هربی صحرا

فیلم/آلبوم: Newwz خوب

طول: 2:43

رهایی: 2019

برچسب: شرکت زی موزیک

اسکرین شات متن آهنگ لال قاغرا

متن آهنگ لال قاغرا – خوب نیووز

Munde Kudiyon Bhangra
پاون نو تایار هو جائو

Saari Rat Nachna…!

های تدپاوه (هو هو هو)
Saddi Jan Kad Jaave (هو هو هی)

های تدپاوه، سدی جان کد جاوه
ترا لاعل غغرا
های تدپاوه، سدی جان کد جاوه
ترا لعل غغرا

Rataan Di Neend Udaave
بیلو نی ترا، ترا، ترا
بیلو نی ترا لاعل غغرا

آهاان زینک، زینک، زینک
آهاان زینک، زینک…

گور گور مخده په کاله کاله سورما
تک تکراوا ماینو کار نه گورور نا

های گور گور موخده په
کالا-کالا کالا-کالا سورما
تک تکراوا ماینو کار نه گورور نا

هو ناچ که ناچاوه، دیل نو جلاوه
جو هیله ترا لک کوی پای باخ نا

بیا دیوونه بازی کنیم

تاینو تدپاوه (هو هو هو)
های لوت جاوه (هو هو هی)

تاینو تدپاوه، های لوت جاوه
مرا لاعل غغرا
تاینو تدپاوه، های لوت جاوه
مره لال غنغره

Raatan Nu Neend Naa Aave
های نی مرا لال لال لال لال

های نی مرا لاعل غغرا حی
های نی مرا لاعل قاغرا های
بیلو نی ترا لعل غغرا
بیلو نی ترا لعل غغرا

صرف لاال غگره چ اصلی هیره لاگویه
جادون قوما لشقارا آیدا هوش اودایه

صرف لاال غگره چ اصلی هیره لاگویه
جادون قوما لشقارا آیدا هوش اودایه

تره لال غاغره نه کینه مجنو بنایه
جهده جهده پیچه لاگه اوه تا توکرا هی خایه
تره لال غغره نه کینه مجنو بنایه
جهده جهده پیچه لاگه اوه تا توکرا هی خایه

های نی مرا لاعل غغرا حی
های نی مرا لاعل قگرا

Raatan Nu Neend Udaave
بیلو نی ترا لاال قگرا
بیلو نی ترا لعل غغرا

بیلو نی ترا لاعل غغرا
بیلو نی ترا لاال قگرا
های نی مرا لاعل قاغرا های
بیلو نی مرا لاعل غگرا اویه

هو ترا قاغرا قاغرا، ترا قاغرا
هو ترا قاغرا قاغرا، ترا قاغرا
هو ترا قاغرا قاغرا، ترا قاغرا
هو ترا غغرا…………!

ترانه متن آهنگ Chandigarh Mein – Good Newwz | بادشاه (2019)

ارسال نظر