متن ترانه Liger Hunt – Liger (2022) | همچاندرا

By سارا نیر

متن ترانه Liger Hunt از Liger جدیدترین محصول جدید است آهنگ تلوگو توسط همچاندرا و ویجی دوراکوندا با موسیقی که ویکرام مونتروز نیز ارائه کرده است. متن آهنگ Liger Hunt توسط Bhaskarabhatla Ravikumar نوشته شده است.

خواننده: همچاندرا

شعر: محسن شیخ، عظیم دیانی

تشکیل شده: لیجو جورج، دی جی چتاس

فیلم/آلبوم: لیگر

طول: 2:10

رهایی: 2022

برچسب: سونی موسیقی هند

اسکرین شات متن ترانه Liger Hunt

متن ترانه Liger Hunt – Liger

آره
دین تاکا تاکا دینا
تاکا تاکا
دین تاکا تاکا دینا
تاکا تاکا
تاکا دین دین
تاکا دین دین
تاکا تاکا
ذیم تاکا تکه دینه

Bathakaalantey
گلاوالسیندی
لگو لگو
تک دین دین
تک ذین دینا

Yegaraalante
راگالالسینده
لگو لگو
تک دین دین
تک دین ذین نا

نوو پوتیندهی
گلیچتاندوکو
دنیا کمادال
اولیچتاندوکی
آدی گورتونتی
اینکم چودااکو
یوادو میگالادو
یدورو پادندوکو

چال لیگر
لیگر هت

دین تاکا تاکا دین نا
تاکا تاکا
دین تاکا تاکا دین نا
تاکا تاکا
تاکا دین دین
تاکا دین دین
تاکا تاکا
ذیم تکا تاکا دین نا

ترانه متن آهنگ آکدی پاکدی – Liger (2022)

ارسال نظر