متن آهنگ Maa – Nil Battey Sannata (2016)

By روندا ای. گوور

متن آهنگ Maa از فیلم هندی نیل باتی ساناتا خوانندگان این آهنگ بالیوود هستند موهان کنان. شعر توسط Shreyas Jain (Sherry) نوشته شده و موسیقی توسط Rohan & Vinayak ساخته شده است.

خواننده: موهان کنان

شعر: شریاس جین (شری)

موسیقی: روهان و وینایاک

آلبوم/فیلمنیل باتی ساناتا

طول: 3:33

منتشر شد: 2016

برچسب موسیقی: Eros Now Music

اسکرین شات از متن آهنگ Maa

متن آهنگ Maa – نیل باتی ساناتا

هار دانت تری فیکار تی
هار فقط ذکر کی ثی
هار دانت تری فیکار تی
هار فقط ذکر کی ثی
موجه بوجه لغتی تی تو
مایتو تی ترا ترا جهان
ای ما کیون اصلی
توجکو سامجه پای نا
مری ما کیون اصلی
توجکو سامجه پای نا
مری ما

آب جانا ماا توجکو
بهخ کیون لاگتی تی
آپنه هیسه کی دو روتی
مری پالت من رختی تی
کیون کبهی توجه کوی
مهنگی سادی بهایی نا
ای ما کیون اصلی
توجکو سامجه پای نا
مری ما کیون اصلی
توجکو سامجه پای نا
مری ما
ای ما کیون اصلی
توجکو سامجه پای نا
مری ما کیون اصلی
توجکو سامجه پای نا
مری ماا مری ما
مری ماا مری ما.

متن آهنگ دیگری متن آهنگ Maths Mein Dabba Gul – Nil Battey Sannata (2016)

ارسال نظر