متن آهنگ Machade Tabahi – Farrey 2023| سنیذی | ساچین جیگر

By Vinaybeer Deol

متن آهنگ ماشاده طباهی. این آهنگ بالیوود «ماشاده طباهی» از فیلم بالیوودی «فری». خوانده شده توسط سونیدی چاهان. موسیقی توسط ساچین جیگر ساخته شده و شعر آهنگ ماچاده طباهی توسط آبیشک دوبی سروده شده است. این فیلم را سومندرا پادی کارگردانی کرده است.

اسم آهنگ: ماچاد طباهی

خواننده: سونیدی چاهان

شعر: آبیشک دوبی

تشکیل شده: ساچین-جیگار

فیلم/آلبوم: فري

طول: 3:06

رهایی: 2023

برچسب: شرکت زی موزیک

اسکرین شات متن آهنگ ماچاد طباهی

متن آهنگ ماشاده طباهی – فری

اککه دوکه ناهی داکه
اولته هات سه لاگای موک اوهو
پالک جاپاکه کوی ساناک سه
هیلگای دنیا ایکک جهناکده اوهو

ماچا گای یاا خلبالیا
ماچا گای یاا خلبالیا
اوو خول گای موتی فیس په وادی
تنش chutke saare

رقص شیر منچده طباهی
ای دوده دوده ماشین طباهی
رقص آری بره منچاده طباهی
ای دوده دوده ماشین طباهی

آیسی جالیا فولجادیا جو
چمکه چوک چوبرا
آیسی جالیا فولجادیا جو
چمکه چوک چوبرا

آیسه چادیا لمبی سیدیه
چوتا کوتوب مینارا
آیسه چادیا لمبی سیدیه
چوتا کوتوب مینارا

آیسی جالیا فولجادیا جو
چمکه چوک چوبرا
آیسه چادیا لمبی سیدیه
چوتا کوتوب مینارا

ماچا گای یاا خلبالیا
ماچا گای یاا خلبالیا
اوو خول گای موتی فیس په وادی
تنش chutke saare

رقص شیر منچده طباهی
ای دوده دوده طباهی طباهی

طباهی طباهی machegi tabahi
طباهی طباهی machegi tabahi
طباهی طباهی machegi tabahi
طباهی طباهی machegi tabahi

در اینجا متن آهنگ هندی دیگری است متن آهنگ غار په پارتی های – بادشاه | فری | 2023

ارسال نظر