متن آهنگ Channa Ve Assi Mar Jawange – Mission Majnu – 2023

By شرلی هاوارث

متن آهنگ Channa Ve Assi Mar Jawange از فیلم آینده "ماموریت مجنو" با حضور سیدارت مالهوترا، راشمیکا ماندانا. این آهنگ بالیوود توسط راج بارمن و این آخرین آهنگ هندی Channa Ve Assi Marjawange است که اشعار آن توسط Raghav Sachar سروده شده است و موسیقی آن توسط Rohit Sharma ساخته شده است و ویدیو توسط Shantanu Bagchi کارگردانی شده است.

خواننده: راج بارمن

شعر: رغاو ساچار

تشکیل شده: روحت شارما

فیلم/آلبوممأموریت مجنو

طول: 2:41

رهایی: 203

برچسب: شرکت زی موزیک

اسکرین شات متن آهنگ Channa Ve Assi Mar Jawange

متن آهنگ Channa Ve Assi Mar Jawange – Mission Majnu

اک واری هانس که بولا جا
نائین میلا که مسکا جا
هو هو اک واری هانس که بولا جا
نائین میلا که مسکا جا

دو کارجا میثیان باتان
آیوین راس که مااهی نه جا

چانا و آسی مار جاوانگه
چانا و عسی مرجاوانگه
چانا و عسی مرجاوانگه
چانا و عسی مرجاوانگه

تری سه لانگه جودایی
نرازی سه نه پاوانگه

چانا و آسی مار جاوانگه
چانا و عسی مرجاوانگه
چانا و عسی مرجاوانگه
چانا و عسی مرجاوانگه

ترا عشق سلام های
مری زندهگی وی
تاینو رب مانیا
کیتی باندگی وی

تری جو وی سی رازا
مین معانی های سادا
بینا تره کاله
رویی رویی جاوانگه

چانا و عسی مرجاوانگه
چانا و عسی مرجاوانگه
چانا و عسی مرجاوانگه
چانا و آسی مرجاوانگه هو

جو بهی کال مین مایل
ماینو جی لاین دی
کوچ در ماینو چانا
تره کول بهن د

تری دید کار جوان
آنخیان نو واری جوان
تاینو یاد کار
رویی رویی جاوانگه

چانا و عسی مرجاوانگه
چانا و عسی مرجاوانگه
چانا و عسی مرجاوانگه
چانا و عسی مرجاوانگه

هو تری سه لانگه جودای
نرازی سه نه پاوانگه

چانا و آسی مار جاوانگه
چانا و هایه
چانا و عسی مرجاوانگه
آسی مار مار جاوانگه هایه
چانا و عسی مرجاوانگه

اک واری هانس که بولا جا
نائین میلا که مسکا جا
دو کارجا میثیان باتان
آیوین راس که مااهی نه جا

آسی مار جاوانگه
هو آسی مار جاوانگه
چانا و عسی مرجاوانگه
چانا و عسی مرجاوانگه

هو آسی مار جاوانگه
هو آسی مار جاوانگه
چانا و عسی مرجاوانگه
چانا و آسی مرجاوانگه هایه
مار جاوانگه آسی مار جاوانگه

ترانه متن آهنگ Rabba Janda – Jubin Nautiyal | ماموریت مجنو (2022)

ارسال نظر