متن آهنگ محبت یه – اشقدریان | 2015

By چارو ماندال

متن آهنگ محبت یه از اشقدریان. این آهنگ بالیوود آواز، آهنگسازی و نوشته شده توسط نوازنده پاکستانی – بلال سعید.

خوانندگان: بلال سعید

شعر: بلال سعید

تشکیل شده: بلال سعید

فیلم/آلبوم: اشقدریان

طول: 2:58

رهایی: 2015

برچسب: شرکت زی موزیک

اسکرین شات متن آهنگ محبت یه

متن آهنگ محبت یه – اشقدریان

عانخ های ابهی نم زارع سی
زندهگی دونده وجه سی ر..
احساس وو پیر تره غم بهار ده
جاب موجه تو تنها سا کار د ر..

فقط لافز تو هی، جان بهی
مرا ایشق په ایمان بهی
ساجده کاره انسان سلام
دیخه توجهمه فیرجهان بهی
جیتنا بهلایی اوتنا رولایه
Huve tum paraaye jo
آب جو بهی چاهه جیتنا بهی چاهه
فیر بهی رولای وه
محبت یه.. هو جایه توه
محبت یه.. هو جایه توه
محبت یه.. هو جایه توه
محبت یه..هو جای توه..

اونسوون کو میل نه کوی وجه خوشی کی
درد های که ی دیل سه جااتا هی ناهی
آکه طهره های فقط سین من ترا غم تره است
Phool sehra me koi khilta hai sawan ka jis tarah
Lagte Hain Saare apne Paraaye
دل چوت خای توه
آب جو بهی چاهه جیتنا بهی چاهه
فیر بهی رولای وه
محبت یه.. هو جایه توه
محبت یه.. هو جایه توه
محبت یه.. هو جایه توه
محبت یه..هو جای توه..

لمها لامها هوااهای مجهسه یون اجنبی
جایز کی زینداگی من زنداگی هی ناهی
نم هی یه انخ، صمغ های الفااز
خاموش های زبان
چود آیا اصلی دادکانو کو
اهنگ چدا جهان
جیسکه لیه هو ساپنه سجاایه
Wohi tod Jaaye Toh
آب جو بهی چاهه جیتنا بهی چاهه
فیر بهی رولای وه
محبت یه.. هو جایه توه
محبت یه.. هو جایه توه
محبت یه.. هو جایه توه
محبت یه..هو جای توه..

ترانه متن آهنگ محبت یه – اشقدریان | 2015

ارسال نظر