متن آهنگ Pee Paa Ke From Banjo | ویشال دادلانی

By اشا سوامی

متن آهنگ Pee Paa Ke بانجو | ویشال دادلانی، نکش عزیز: این آهنگ بالیوود توسط ویشال دادلانی، ناکاش عزیز و آهنگسازی شده توسط Vishal-Sekhar با اشعار نوشته شده توسط Amitabh Bhattacharya با برچسب Eros منتشر شده است.

خواننده: ویشال دادلانیناکاش عزیز.

شعر: آمیتاب باتاچاریا

موسیقی: ویشال شکار

آلبوم/فیلم: بانجو

طول: 3:06

منتشر شد: 2016

برچسب موسیقی: Eros Now Music

اسکرین شات متن آهنگ Pee Paa Ke

متن آهنگ Pee Paa Ke – Banjo

هی چاکر های چاکر های چاکر جاگ سارا
بی فیککار های فیککار های آپنا دیل یارا (X1)
Hum ko garam garam galiyan garam galiyan bake
هوم تو کاره دادین باجیان کاره پاگلا که

ناچ پی په په په په په په پا که
ناچ پی په په په په په په پا که

تری تو زمانه کو مورگا باناده
از uski aukaat mai la ke استفاده کنید

ناچ پی په په په په په په پا که
ناچ پی په په په په په په پا که

هی چاکر های چاکر های چاکر جاگ سارا
باش فیککار های فیککار های آپنا دیل یارا
Hum ko garam garam galiyan garam galiyan bake
هوم تو کاره دو تین باجیان کاره پاگلا که

ناچ پی په په په په په په پا که
ناچ پی په په په په په په پا که

تری تو زمانه کو مورگا باناده
از uski aukaat mai la ke استفاده کنید

حالا پی په په په په په په پاا که
همه بدن حالا پی پاا که
اکنون بدن خود را حرکت دهید Pee paa ke
آن را به سبک بمبئی تکان دهید

در سمت چپ به چپ اکنون پیه پاا که
به سمت راست پی پاا که
تمام شب این کار را انجام دهید
آن را به سبک بمبئی تکان دهید

آئودی مای بیمار اصلی فیر ری لگ
آپون که ریکشه که ونده
فتا ساوان کی قاتا هوا آنه د
ست هو جا پی پاا که

هوم به سرکار تدی کیسدار
تود هاتکه زارا
سونی سادکو پ چود بهار بار
یو بهی بهاتکه زارا (X1)

جو وها همه دخو
استفاده از do chaar استفاده از do chaar
پده فتکه زارا
جاب بهی ماگار جیذر تالیا
جیدار تالیان میلن
hasde huzur 32 danth hum, dikhla ke

ناچ پی په په په په په په پا که
ناچ پی په په په په په په پا که

تری تو زمانه کو مورگا باناده
از uski aukaat mai la ke استفاده کنید

ناچ پی په په په په په په پا که
ناچ پی په په په په په په پا که

ترانه متن آهنگ رادا از بانجو | ویشال دادلانی | 2016

ارسال نظر