متن ترانه سرفیری – لیلا مجنو (2018) | شریا گوشال

By لامجوت باگا

متن ترانه سرفیری – لیلا مجنو: این آهنگ بالیوود توسط شریا گوشال و بابل سوپریو ترانه و شعر توسط ارشاد کمیل سروده شده و موسیقی آن توسط نیلادری کومار سروده شده است. این آهنگ از درام عاشقانه ساجد علی برادر امتیاز علی به نام "لیلا مجنو" با بازی آویناش تیواری و تریپتی دیمری است.

هنرمندانشرایا قوشال & بابل سوپریو

متن ترانه: ارشاد کمیل

تشکیل شده: نیلادری کومار

فیلم سینما/آلبوم: لیلا مهوانو

طول: 2: 29

منتشر شد: 2018

برچسب: شرکت زی موزیک

متن ترانه سرفیری – لیلا مجنو

سرفیری سی باات های تری
آیگی نه یه سماج مری
های یه فیر بهی در موجکو
اصلی که دون هان توجکو

سرفیری سی باات های تری
آیگی نه یه سماج مری

چغندر اصلی بهولی
آیسه هون جیتی
Aankhon se main teri
خوابن کو پیتی هوی

سرفیری سی باات های مری
عایگی نه یه ساماجه تری

چالو بااتون من بااتین قلهین
آئو تودا سا خوکو خولین
جو نه هوم، جو هونگ نهی
آجا دونو وو هو لین

تری بااتین سوچتی هون اصلی
تری سوچین اودهتی هون اصلی
موجه خود من اولجه کار
کیا غار من هی بغار

سرفیری سی باات های مری
سرفیری سی باات های تری

ترانه متن آهنگ حافظ حافظ از لیلا مجنو (2018)

ارسال نظر