متن آهنگ سیاه رام از جوبین ناوتیال | 2023

By تولسی مهابیر

متن آهنگ سیاه رام توسط جوبین ناوتیال، جایا کیشوری، این آخرین آهنگ هندی توسط جوبین ناوتیال، جایا کیشوری در حالی که راج آشو این آهنگ را ساخت. متن آهنگ Siya Ram توسط Seepi Jha سروده شده است. موزیک ویدیو آن توسط T-Series منتشر شده است.

خواننده: جوبین ناوتیال، جایا کیشوری

شعر: سیپی جا

تشکیل شده: رااج آشو

فیلم/آلبوم: -

طول: 5:04

رهایی: 2023

برچسب: سری T

اسکرین شات متن آهنگ سیاه رام

متن آهنگ Siya Ram – Jubin Nautiyal

سیاه مخ پر دیخ جای مسکان
جو رام داراس میل جایه
سیا رام نام سه بانی های جوگان
رام نام کی کهای

Jise preet lage bas Ram se
اوسکی لااج رخ ایک نا

رام سیاه رام سیاه رام جای جای رام
رام سیاه رام سیاه رام جای جای رام
رام سیاه رام سیاه رام جای جای رام
رام سیاه رام سیاه رام جای جای رام

منگل بهوان آمانگال هااری
درباهو سو داشراث آژیر بیهاری

رام سیاه رام سیاه رام جای جای رام
رام سیاه رام سیاه رام جای جای رام
سری وار سیا کا رام سیا
Raghuvarka Ram Kahaye
سانگ پیا چله سیاه معاتی تاکه
راه جاب رام dikhaye
پایگاه هریدی من آیسه رام
هریدی من رام کا ضام

رام سیاه رام سیاه رام جای جای رام
رام سیاه رام سیاه رام جای جای رام
رام سیاه رام سیاه رام جای جای رام
رام سیاه رام سیاه رام جای جای رام

هاری آنانت هاری کاتا آنانتا
کاهی سناهی باهو ویدی ساب بابا
رام سیاه رام سیاه رام جای جای رام
رام سیاه رام سیاه رام جای جای رام

نخ سه کا سوندار روپ رام کا
رام جاگات کهلایه
سنگ سیا که شبهیت راغوناندان
سانگ سانگ سیاه رام کهایه
بوله بهی سوم بانه جاب مخ
جاپه بس رام کا نام

رام سیاه رام سیاه رام جای جای رام
رام سیاه رام سیاه رام جای جای رام
رام سیاه رام سیاه رام جای جای رام
رام سیاه رام سیاه رام جای جای رام

جاا پر کریپا رام کی هویی
تاا پر کریپا کاراهو ساب کویی
رام سیاه رام سیاه رام جای جای رام

سیتا رام چاریت آتی پاوان
مدهور ساراس اور آتی منبهوان
رام سیاه رام سیاه رام جای جای رام
رام سیاه رام سیاه رام جای جای رام

یک آهنگ هندی دیگر متن آهنگ Lets Dance Chotu Motu از Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan

ارسال نظر