متن آهنگ تابستان بالا – Ap Dhillon | آخرین آهنگ پنجابی

By چارو ماندال

متن آهنگ تابستان بالا: آخرین 2022 است آهنگ پنجابی توسط آپ دیلون با متن آهنگ Summer High توسط Shinda Kahlon نوشته شده است. موسیقی توسط Pvli & Sach ارائه شده است. موزیک ویدیو توسط Zac Facts کارگردانی شده و ویدیو توسط Run-Up Records منتشر شده است.

خواننده: آپ دیلون

شعر: شیندا کاهلون

تشکیل شده: Pvli & Sach

فیلم/آلبوم: -

طول: 3:25

رهایی: 2022

برچسب: RUN-UP Records

اسکرین شات از متن آهنگ تابستان بالا

متن آهنگ تابستان بالا – Ap Dhillon

ایک صده میلان دیا خبرا
پیار چ بهیجان دیه صدرا
ای هون مانو جین نا دیندیا
ای هون مانو جین نا دیندیا

آه بدال کرده محل خارپ
طوسی نا لبده جلف جناب
تیک که بایت بادبادک نهی هوندا
دیل ویچ وجه نره رباب

آخان ویچ جاگیا باتیان
چوکیا اصلی ایشق دیا چاتیان
ای هون ماینو نین نا دیندیا
ای هون ماینو نین نا دیندیا

ایک صده میلان دیا خبرا
پیار چ بهیجان دیه صدرا
ای هون مانو جین نا دیندیا
ای هون مانو جین نا دیندیا

چا چاد جاندا ترا نام سون
خیالا نو ماینو گال نعل لالا نی
هون جه دیلا ته نام لیخده
اصلی نام ترا دل ته لیخالا نی

هواوان تاینو لاگان و تاتیان
فیکار اصلی واجا معار سادیان
ای دارو هون پین نا دیندیا
ای دارو هون پین نا دیندیا

ایک صده میلان دیا خبرا
پیار چ بهیجان دیه صدرا
ای هون مانو جین نا دیندیا
ای هون مانو جین نا دیندیا

ایک صده میلان دیا خبرا
پیار چ بهیجان دیه صدرا
ای هون مانو جین نا دیندیا
ای هون مانو جین نا دیندیا

ترانه متن آهنگ عافات – تانیشک باغچی | Liger (2022)

ارسال نظر