متن آهنگ Thaali Hai Khaali – Hunterrr 2015 | ناکاش عزیز

By چارو ماندال

متن آهنگ ثعلی های خاالی: این آهنگ بالیوود توسط ناکاش عزیز از فیلم Hunterrr با بازی گلشن دیوایا، رادیکا آپته، سای تامهنکار و ساگار دشموک. آهنگسازی آن را خاموش شاه و شعر را عزازالحاق سروده است. Hunterrr یک فیلم هندی محصول سال ۲۰۱۵ با بازی گلشن دیوایا، رادیکا آپته و سای تامهنکار است.

خواننده: ناکاش عزیز

شعر: عزازالحاق

تشکیل شده: خاموش شاه

فیلم/آلبوم: هانتر

طول: 3:53

رهایی: 2015

برچسب: شرکت زی موزیک

اسکرین شات متن آهنگ ثعلی های خاالی

متن آهنگ Thaali Hai Khaali – Hunterrr

لاگ گایا به تر ناهی به توکا
نمی توانم بمانم، نمی توانم بمانم، نمی توانم بمانم
لاگ گایا به تر ناهی به توکا
نمی توانم بمانم، نمی توانم بمانم، نمی توانم بمانم

نه هیر، نه حور، نه ماهنگه انگور
نا دانلوپ کا گدا، نا تان منگه تنور
ثعلی های خاعلی جو چاه پاروس دو
هی ثعلی های خاعلی جو چاه پاروس دو
چاه بااسی روتی هو نمک تودا
نمك تودا، نمك تودا ثون انجام

هی اورون کا جوتا
حزب هوگی بهیکمانگون کی
کیا هوگی خواستار بایا هستند
هی آیس بوکه ننگون کی
هی کوچ بهی چالگا بس
تان کو چخنا چاهیه
من کو تاگ لنگه
خانه سواد ایتنا چاهیه
من کو تاگ لنگه
خانه سواد ایتنا چاهیه
هی پاتلی هو دال چاه
تودا چونک جونک دو
کوچولو، تودا
هی پاتلی هو دال چاه
تودا چونک جونک دو
چاه بااسی روتی هو نمک تودا
نمك تودا، نمك تودا ثون انجام

آپنا به فوندا ساده های یار
توچ زارورات، اوچ ویچار
پنج ستاره کا خانه آپنی اوکات ناهی
خاعلی حدی، بینا بوتی بنتی بعث نهی
آپنا آجندا مجرد های یار
جهان دیخه دانا هات دو پسار
خاالی پت بهایا، کتتی آب رائت نهی
اوبلا چوال، سوخی بهندی
تودی سی خطی داهی
هی ساث جو آچار هو
فیر کیون افسوس هو
هی هی هی ساث جو آچار هو
فیر کیون افسوس هو
چاه بااسی روتی هو نمک تودا
یه بار دیگه نمک تودا توون انجام میدن.

ترانه متن ترانه Hunter 303 – Hunterrr | باپی لاهیری

ارسال نظر