متن ترانه عنوان آهنگ Veerey Ki Wedding – Veerey Ki Wedding

By امراو چابرا

متن آهنگ Veerey Ki Wedding از فیلم کمدی بالیوود Veerey Ki Wedding. خوانده شده توسط ناوراج هانسو سالونی تاکار. این آهنگ بالیوود شعر توسط آشوک پنجابی و چاندان باکشی نوشته شده است و اشوک پنجابی آهنگسازی آن را بر عهده دارد. این فیلم در سال 2018 اکران شد.

به کارگردانی اشو تریخا.

خواننده: ناوراج هانس، سالونی تاکار

شعر: آشوک پنجابی، چاندان باکشی

تشکیل شده: آشوک پنجابی

فیلم/آلبوم: عروسی ویری کی

طول: 2:09

رهایی: 2018

برچسب: سری T

اسکرین شات متن آهنگ عروسی Veerey Ki

متن آهنگ Veerey Ki Wedding Title Track

هو سده غر ویچ هوی یاارون
خوشیان دی فرود…

دینگ دنگ دنگ دنگ دنگ دنگ دنگ
دینگ دنگ دنگ دینگ

بابهی لاگدی پاریان وارگی
ویرا لاگدا پادشاه

دینگ دنگ دنگ دنگ دنگ دنگ دنگ
دینگ دنگ دنگ دینگ

سهرا بند که مونده نه جادون جاچنا آئه
بنده که مونده نه جادون جاچنا آئه

اوئه، سائریان براتیان نه نچنا آئه اودو
ساریان برآتیان نه نه آئه اوه…

ادامه tos chaluga, chalugga ik mahina
ماما وی ناچوگا ته ناچوگا بهن کا دینا

توس چلوگا، چلوگا ایک مهینا
ماما وی ناچوگا ته ناچوگا بهن کا دینا

ذول وی کهندا اصلی نی تاکنا ائو…
ذول وی کهندا اصلی نی تاکنا ائو…

Saareyan baraatiyan ne nachna ae ohdo
ساریان برآتیان نه نه آئه اوه…

ناچنا نا آوه بهانه لگنا هارا دوو
آج د موهول نو جانگ د چاده ها دوو

ناچنا نا آوه بهانه لگنا هارا دوو
آج د موهول نو جانگ د چاده ها دوو

DJ vi kehnda main nayi rukana ae..
DJ vi kehnda main nayi rukana ae..

اوه..

Saareyan baraatiyan ne nachna ae ohdo
Saareyan Baraatiyan ne Nachna Ae Oye..

شگنا دا دین ماینو قوده قوده چاه
هات جو نی کودیون هات جو پارا

ماینو آگ د پاوو که وانگو ناچ لن د
عاج ویری کی، هو آج ویری کی
هو آج ویری کی عروسی ویچ ناچ لن د
Aaj Veerey Ki Haan…

هو روحیه شاد
Aaj Veerey ki عروسی های

ویری کی عروسی های
ویری کی عروسی های

هو ناچو ناچو یارو
Aaj Veerey ki عروسی های

ویری کی عروسی های
ویری کی عروسی های

هو جودی بدی ناز
Sadde Veerey ki عروسی های

ویری کی عروسی های
ویری کی عروسی های

حورا.. روحیه شاد
Aaj Veerey ki عروسی های

عروسی ویری کی
عروسی ویری کی
عروسی ویری کی
عروسی ویری کی

عروسی هو ویری کی
عروسی ویری کی اوه..

ترانه متن آهنگ Hatt Ja Tau – Veerey Ki Wedding (2018)

ارسال نظر