متن آهنگ Yaad Aave – Murder Mobarak (2024) | ساچین جیگر

By شرلی هاوارث

متن آهنگ یااد آوه، آخرین آهنگ بالیوود «یاد آوه» (2024) توسط ساچین جیگر و شیلپا رائو. از فیلم "قتل مبارک". این آهنگ توسط ساچین جیگر با شعر سروده پریا سرایا ساخته شده است. این آهنگ به نمایندگی از کمپانی زی موزیک منتشر شد.

آهنگ: یعد آوه

خواننده: ساچین-جیگار، سیمران چودری و وارون جین

شعر: پریا سرایا

موسیقی: ساچین-جیگار

آلبوم/فیلم: قتل مبارک

طول آهنگ: 2:51

منتشر شد: 2024

برچسب موسیقی: شرکت زی موزیک

متن آهنگ Yaad Aave – Murder Mobarak

جنا اصلی تنو بولاوا
تری اوهنی یاد آوه
جنا اصلی تنو بولاوا
تری اوهنی یاد آوه
های مری جان چالی جاوه

هو کیا اصلی تره لی کافی نهین تا وه
اصلی اوتنا بورا بهی ناهی تا
توت که کیا ماینه پیار
تون کیا بوافای کا وآر

توجه ایک واری ماد که ساال کار پاو
کیا حق مرا یتنا بهی نهی تا
آه ایتنا بهی نهی تا ایتنا بهی نهی تا

جنا جیا نو مناوا
تری اوهنی یاد آوه
جنا جیا نو ماناوا های
تری اوهنی یااد آوه هایه
مری جان چالی جایه

کوچ بول کوچ بول آب آیسه چوپ کیو
کیو مرا دیل توکرا که بهی هوا نا دوخ کیو
باتاکه تو جااتی تو های چهدن وعلی
Kya dam tere seene mein itna bi nahi tha

مرا یار چوت جانا ساب پیار چوت جانا
جه دیده ته ساح وی روک جاوه
گال سون له مریا یادان آیسی تریا
ماینو مارانه که باد بهی آوه

جنا جیا نو مناوا
تری اوهنی یاد آوه
جنا جیا نو ماناوا های
تری اوهنی یااد آوه هایه
مری جان چالی جایه

مدهانیا هاای صرفا دادیا ربا
کینا نه جامیا کینا نه له جانا
مدهانیا هاای صرفا دادیا ربا
کینا نه جامیا کینا نه له جانا
مدهانیا مدهانیا مدهانیه

اینم یه آهنگ دیگه از بالیوود متن آهنگ Bhola Bhala Baby – Murder Mobarak | 2024

ارسال نظر