متن آهنگ Zara Zara – انتظار | 2015

By امراو چابرا

متن آهنگ زارا زارا از انتظار، خوانده شده توسط ویشال دادلانی و کاویتا ست دوست داشتنی است آهنگ بالیوود ساخته شده توسط Mikey Mccleary. انکور تیواری اشعار آن را سروده است.

خواننده: ویشال دادلانی & کاویتا ست

شعر: انکور تیواری

تشکیل شده: مایکی مک کلیری

فیلم/آلبوم: منتظر

طول: 4:26

منتشر شد: 2015

برچسب: شرکت زی موزیک

اسکرین شات متن آهنگ زارا زارا

متن آهنگ Zara Zara – انتظار

Hai Zara Zara Hai Zara
آب هوا عصار زارا زارا
زیادا نهی بس تودا سا
هوا آثار نایا زارا

های زارا زارا نایا زارا
آب هوا عصار زارا زارا

بین بطای وو رأت من
زندهگی کی پوشاک من
میلن آای موجه
کوچ صوآل کوچ ساال
Aise uljhe unki chaal mein

سامبل سامبله هوم فیسال گی
Baaton baaton mein hi hue
هوم بهال هاای بهال

Hai Zara Zara Hai Zara
آب هوا عصار زارا زارا
زیادا نهی بس تودا سا
هوا آثار نایا زارا

های زارا زارا نایا زارا
آب هوا عصار زارا زارا

بهکه بهکه گمره سه
دهندته آپنی راه که
خویه خویه هوم خود سه هی
میل لیه میل لیه

آب مرا های جو هاونسلا
اود که چونا های آسمان
سرهادون که پار آب
هوم مایل واهان مایل

Hai Zara Zara Hai Zara
آب هوا عصار زارا زارا
زیادا نهی بس تودا سا
هوا آثار نایا زارا

های زارا زارا نایا زارا
آب هوا عصار زارا زارا

های زارا هی زارا
زارا زارا
های نایا زارا زارا..

ترانه متن آهنگ Got My Eyes On You – Waiting | (2015)

ارسال نظر