متن آهنگ زومبا – Good Newwz (2019)

By ریچارد آر ساکستون

آهنگ زومبا متن ترانه – متن آهنگ زومبا از فیلم Good Newwz، این آهنگ بالیوود خوانده شده توسط رامی، متن آهنگ نوشته VAYU ، موسیقی توسط تانیشک باغچی و لیبل موسیقی توسط شرکت Zee Music.

خواننده: رامی

شعر: VAYU

تشکیل شده: تانیشک باغچی

فیلم/آلبوم: Newwz خوب

طول: 2: 40

رهایی: 2019

برچسب: شرکت زی موزیک

اسکرین شات متن آهنگ زومبا

متن آهنگ زومبا – Good Newwz

زومبا تاان ساجدا
اوه زومبا تاان ساجدا
زومبا تاان ساجدا
اوه زومبا تاان ساجدا

کویین ته پناهی پرندیه
تو مال مال جفت نا دو
کویین ته پناهی پرندیه
تو مال مال جفت نا دو

واگی چمبا خده گایا
تو بایتی هار پارو
واگی چمبا خده گایا
تو بایتی هار پارو

دنیا ساری سوخی روتی
دل تان ماگار پاراتها
بیبه سدی وخ واریته
سیخ کاره لخ ثا ثا
بانگرا ولی بیت پی آجا
تومکه دی دو چار

زومبا تاان ساجدا
اوه زومبا تاان ساجدا
زومبا تاان ساجدا
جادو بیگال کاره سردار
زومبا تاان ساجدا
جادو بیگال کاره سردار
زومبا تاان ساجدا

Ajj Ajj Ajj Naach Naach
دهرتی هیلاونی آآ

کویین ته پناهی پرندیه
تو مال مال جفت نا دو
هو زومبا
کوئین ته پناهی پرهندیه
تو مال مال جفت نا دو
هو زومبا

واگی چمبا خده گایا
تو بایتی هار پارو
واگی چمبا خده گایا
تو بایتی هار پارو
زومبا

زوم زوم زوم..

زارا جفت چالا لو جی
زارا کامار هیلا لو جی
کلسترول یه شرم کا
سیستم سه نیکالو جی

های های های های شاوان
Haye Haye Haye Oae Shawan

ای زارا جفت چالا لو جی
زارا کامار هیلا لو جی
کلسترول یه شرم کا
سیستم سه نیکالو جی

Zara Sang Mere Aana
تودی بادی تو غمانا
کیون خدی های بانکه خمبا
کت جایگا فیگور گات جایگی عمر
همه بیایید زومبا انجام دهیم

زومبا زومبا زو زومبا
زومبا تان ساجده، ساجده
هو زومبا تاان ساجده، ساجده

اوه زومبا تاان ساجدا
جادو بیگال کاره سردار
زومبا تاان ساجدا
جادو بیگال کاره سردار
زومبا تاان ساجدا

بنگرا
سجده سجده ساجده زومبا
Taan Sajda Sajda Sajda Zumba
Taan Sajda Sajda Sajda Zumba
تان سجده سجده

تکان دادن بو خود **!
سجده سجده ساجده زومبا
Taan Sajda Sajda Sajda Zumba
Taan Sajda Sajda Sajda Zumba
تاان سجده سجده سجده

تان سجده
جادو بیگال کاره سردار
زومبا تاان ساجدا
جادو بیگال کاره سردار

زومبا تاان ساجدا
جادو بیگال کاره سردار
زومبا تاان ساجدا
جادو بیگال کاره سردار
زومبا تاان ساجدا
جادو بیگال کاره سردار
زومبا تاان ساجدا

Band Karo Ae Bakwaas
کویی ناامی گانا شورو کارو

ترانه متن آهنگ Haaniya Ve – خدا را شکر (2022) | جوبین ناوتیال

ارسال نظر