Аао Раја текст - Габар се врати (2015)

By Хиба Бахри

Аао Раја текстови од Габар се врати: Ова најново Боливудска песна се пее од Неха Какар и Јо Јо Хани Синг, со Читрангада Синг и Акшај Кумар, заснована на традиционалната муџра песна „Кунди На Кадка Сонеја“, пресоздадена од Јо Јо Хани Синг.

Пејачи: Неха Какар,Јо Јо Хани Синг

Коментари за оваа песна: Традиционалните

Составен: Yo Yo Honey Singh & Traditional

Филм/Албум: Габар се врати

Должина: 4:18

отпуштете го: 2015

Етикета: Музичка компанија Зи

Слика од екранот на стиховите на Аао Раја

Аао Раја стихови – Габар се врати

Аао раја, аао раја
Ту кја чахе муџе самајх наи аати, аао раја
Кјун карке ишаре муџе булати, аао раја
Фир гар пе була ке муќар кјун јаати, аао раја
Ту чат пе хадке гана гаати

Кунди мат кадкао раја, седа андар аао раја
Кунди мат кадкао раја, седа андар аао раја
Кол бача парфем лагаке, расположение банао таја таја
Кунди мат кадкао раја, седа андар аао раја

Ниту иере иере ааја

Ниту иере иере раја
Ниту иере иере раја
Раја иере иере раја ааја
Dheere dheere, dheere, dheere
Главна тера јаноо, ту бан мери јаан
Ај никаалонга тере праан
Теер лагега нишане пе џаке
Karoonga main waise, taka ke
Лаај шарам ка парда хата ке
Ракхонга главен туџе патраани банаке
Маза утаа ле бебе аај раат ка
Сијалица јага ке нула вати ка

Раја иере иере раја ааја
Мере раја иере иере раја ааја
Мере раја иере иере раја ааја
Мере раја иере иере раја ааја

Кунди мат кадкао раја, седа андар аао раја
Мере раја иере иере раја ааја
Мере раја раја раја ааја иере иере раја
Dheere dheere, dheere, dheere
Кунди мат кадкао раја, седа андар аао раја
Аао раја

(англиски рап од тефлон)

Кунди мат кадкао раја, седа андар аао раја
Кол бача парфем лагаке, расположение банао таја таја
Кунди мат кадкао раја, седа андар аао раја
Ниту иере иере ааја
Ниту иере иере раја
Ниту иере иере раја
Раја иере иере раја ааја
Dheere dheere, dheere, dheere

Песна Coffee Peetey Peetey Lyrics – Gabbar is Back (2015)

Оставете коментар