Текст на Аје Дил – Љубовни игри (2016)

By Хиба Бахри

стихови на Аје Дил од „Љубовни игри“, Ова Боливудска песна е испеана од Суниди Чаухан. со Гаурав Арора, Тара Алиша Бери и Патралехаа. Во режија на Викрам Бат, музиката е компонирана од Сангет и Сидарт Халдипур. Текстовите на Аје Дил ги напиша Каусар Мунир.

Пејач: Суниди Чаухан

Коментари за оваа песна: Каусар Мунир

Музика: Сангет и Сидарт Халдипур

Албум/ФилмЉубовни игри

Должина: 4: 09

Издаден: 2016

Музичка етикета: Т-серија

Слика од екранот на стиховите на Аје Дил

Текст на Aye Dil – Љубовни игри

Џеннет џаннат чилаје дил
Дозах дозах дикх лааје дил
Дар рахан хаи тут јане се
Кар рахан хаи куд хи
Кхуд ке тукде тукде

Ту аје дил чахта хаи кја санг дил
Чахта хаин кја танг дил
Ту аје дил чахта хаи кја санг дил
Чахта хаин кја танг дил

Јане на дил на-на на-на…
Јане на дил на-на на-на…
На-на-на-на..

Хааје хааје чилаје дил
Саје сааје дикх лааје дил
Дар рахан хаи каали ратон се
Кар рахан хаи чаанд ки
Фир кјун тукде тукде

Ту аје дил чахта хаи кја санг дил
Чахта хаин кја танг дил
Јане на дил на-на на-на…
Јане на дил на-на на-на…
На-на-на-на..

Ашк хаи ја ишк хаи мера
Кјун анх се тапак раха хаи дил
Ко раха хаи ја
Куд ко паа лија хаи
Кјун јаад чаак кар раха хаин дил

Дар рахан хаи даријан хоне се
Кар рахан хаи куд хи
Кхуд ке катре катре

Ту аје дил чахта хаи кја санг дил
Чахта хаин кја танг дил
Ту аје дил чахта хаи кја санг дил
Чахта хаин кја танг дил

Јане на дил на-на на-на…
Јане на дил на-на на-на…
На-на-на-на..

Песна Текст на Нирвана – Љубовни игри (2016)

Оставете коментар