Liger Hunt Lyrics – Liger (2022) | Хемахандра

By Сара Наир

Лигер Хант текст од Лигер е најновото сосема ново Телугу песна испеана од Хемахандра и со Виџеј Девераконда со музика исто така дадена од Викрам Монтроус. Текстот на песната Liger Hunt е напишан од Bhaskarabhatla Ravikumar.

Пејач: Хемахандра

Коментари за оваа песна: Мохсин Шеик, Азим Дајани

Составен: Лијо Џорџ, диџеј Четас

Филм/Албум: Лигер

Должина: 2:10

отпуштете го: 2022

Етикета: Сони Музика Индија

Слика од екранот на стиховите на Лигер Хант

Liger Hunt Lyrics – Liger

Да
Дин така така дина
Така така
Дин така така дина
Така така
Така дин дин
Така дин дин
Така така
Дим така така дина

Батакаалантеј
Гелаваалсиндеј
Легу легу
Так дин дин
Так дин дина

Јегарааланте
Рагалаалсинд
Легу легу
Так дин дин
Так дин дин на

Нув путиндеј
Геличетандуку
Duniya chemadaal
Оличетандукеј
Ади гуртунтеј
Инкем чудааку
Еваду мигаладу
Једуру падендуку

Чаал лигер
Лигер хет

Дин така така дин на
Така така
Дин така така дин на
Така така
Така дин дин
Така дин дин
Така така
Дим така така дин на

Песна Текст на Акди Пакди – Лигер (2022)

Оставете коментар