Lyrics meaning: Jaan Hai Meri Kanzunetta - Radhe Shyam