د امیري سندرې د دلجیت دوسانج لخوا | thiarajxtt | GHOST | 2023

By نریشپال پاندر

د امیري غزلدلجیت دوسانج نوي پنجابی سندره "امیري" د البوم "GHOST" لخوا سندرې ویل شوي دلجیت دوسانج او سندرې د اندر باجوا لخوا لیکل شوي دي پداسې حال کې چې میوزیک د تیراجکسټ او هرمن لخوا ورکړل شوی دی. دا د دلجیت دوسانج په استازیتوب خپور شو.

د سندرې نوم: امیری

سندرغاړی: دلجیت دوسانج

سندرې: اندرا باجوه

جوړ شوی: thiarajxtt

فلم/البم: GHOST

اوږدوالی: 1:57

Release: 2023

لیبلونه: دلجیت دوسانج

د امیري د شعرونو سکرین شاټ

امیري غزل – دلجیت دوسانج

دل دی نا سون لک نال جولګیان
چدۍ نه کلیو ای بنده خانی کبی آه
دل دی نا سون لک نال جولګیان
چدۍ نه کلیو ای بنده خانی کبی آه

کاردی آ رن شهر راخی تله بینز
د سترګو مار د سرخ کیم لینز
جندی چد بلو چپ ویری کر دیندی راخ
Laggi cest te west de vich dabbiya

دل دی نا سون لک نال جولګیان
چدۍ نه کلیو ای بنده خانی کبی آه
دل دی نا سون لک نال جولګیان
چدۍ نه کلیو ای بنده خانی کبی آه

جټ پنډۍ ته امیري پانډه د چادرې ورځ ده
خوف وانګره توفان که درک په تام وی
اټکل وکړئ چې ته په تیری نیکلو نه چیخ ته رسیدلی شي
له تیری نیکلو نه چیخ ته به یی ورسوم
هوني تیری نال فریک پانډی روډ 26 آ

دل دی نا سون لک نال جولګیان
چدۍ نه کلیو ای بنده خانی کبی آه
دل دی نا سون لک نال جولګیان
چدۍ نه کلیو ای بنده خانی کبی آه

اوه دیندی نهیو فو*ک هوند هتان نو نه هت
د موندې راول دي زمینه تودي خیبازي مټ
ګوډی چددی ته جوه سات چد ګای سی اوه
Kehnda Bajwa Flame Nebouran Ch Mangiya

او زړه دی نا سون لک نال جو لګیان
چدۍ نه کلیو ای مرجانی کبی آه
دل دی نا سون لک نال جولګیان
چدۍ نه کلیو ای بنده خانی کبی آه

دل دی نا سون لک نال جولګیان
چدۍ نه کلیو ای بنده خانی کبی آه
دل دی نا سون لک نال جولګیان
چدۍ نه کلیو ای بنده خانی کبی آه

دلته یو بل هندي سندره ده د دلجیت دوسانج لخوا د غره سندرې | 2023

د يو پيغام د وتو