پیریوني ان رحماني غزلونه د AR رحمان لخوا | تامیل

By شیرلي هاوارت

پیریونی ان رحمانی غزل: دا تامل سندره موسیقۍ د AR رحمان لخوا ترتیب شوې او دا سندره یې سندرې ویلي ار رحمان. دا سندره د بلسي لخوا لارښود شوې وه.

د موسیقۍ ویدیو ستوری آر رحمان دی.

سندرغاړی: AR رحمان

سندرې: -

جوړ شوی: ار رحمان

فلم/البم: -

اوږدوالی: 4:57

Release: 2024

لیبلونه: راج کمال فلمز نړیوال

د پیریوني این رحماني د سندرو سکرین شاټ

پیریونی این رحمانی غزل – آر رحمان

پیریون ان رحمانی
پیریون رحیم
پیریون ان رحمانی
پیریون رحیم

میګا کوییل میګا کوییل
مننیل پدو مزهای پیګیردهی
مننیل پدو مزهای پیګیردهی

تلم وان مغیل
انجل سرکومو

انجم ادهینا
تنجام تیدیدم
ننجام آرودال ادایومو

تللادم انده
کدالم وازکیوم
کنوکول اډیډم
Poyi Kanavu

کنوکول اډیډم
Poyi Kanavu

کنوکول اډیډم
Poyi Kanavu

پیریونی رحمانی
پیریون رحیم
پیریونی رحمانی
پیریونی رحیم

پیریون رحمانی
پیریون رحیم
پیریون رحمانی
پیریون رحیم

اتڼی ډهرام کارایو
اتڼی دهورام پیریو
اتڼی دیورم نزالو
ایتانای دیورام پیریوو

درورکلیین کیچم
پیلی تامیلم پن سریپم
مریکم ویلای ارول
کدالین اګال ویلاکین

ویلچم کان این
Uyirin Araiyil

آز منادیل نان تیدم
تای منین تولی
مارو کاراییل اوو

پیریون رحمانی
پیریون رحیم
پیریون رحمانی
پیریون رحیم

پیریونی ان رحمانی
پیریون رحیم
پیریونی ان رحمانی
پیریونی رحیم

دلته بله سندره ده د انیمیل سندرې – شروتی هاسن | 2024

د يو پيغام د وتو