د ریجان شعرونه – جسی ګیل او ګورنزار | تازه پنجابی سندره 2023

By دیبرا سی هامونډ

د ریجان شعرونه: دا وروستی پنجابی سندره "ریجان" سندرې ویل کیږي جسی ګیل او ګورنزارد ریجان دغه ښکلې سندره د جسي ګیل لخوا لیکل شوې او موسیقي یې ګوراو دیو او کارتک دیو لخوا ورکړل شوې ده. د جسي ګیل او ګرنزار ځانګړتیاوې.

د سندرې سرلیک: ریجان

سندرغاړی: جسی ګیل & ګورنزار

سندرې: جسی ګیل

جوړ شوی: جسی ګیل

البوم/فلم: -

اوږدوالی: 4:12

خپور شوی 2023

د موسیقۍ لیبل: ګرنزار چشته

د ریجان د سندرو سکرین شاټ

د ریجان شعرونه – جسی ګیل

دل وچ ریجان بدیان سی
تیری نال ژوندی دی
پر یادن بن کی رہ ګی آ،
زما دل نو روز راون لای
دل وچ ریجان بدیان سی
تیری نال ژوندی دی

سمجه نی آیی کډان ته
زما ټون اینه دروازه هوی
دل تیری وی نا کارده سی

Halaatan Ton Majboor Hoi
پر مل جاندی کې مینو ته
مل جانده رب دیون لای
دل وچ ریجان بدیان سی
تیری نال ژوندی دی

جو یادان زما کول چاد ګی ای،
مین اونه سحر جی لونگا
ای ظهور جداییان ویل مین
Hasda Hasda Pee Launga
پر گلان بهت سی راه ګیان،
تیری بن ټی سر رک سنون لای
دل وچ ریجان بدیان سی
تیری نال ژوندی جان لی

اوه ربه میریا کوی راستا دیده
یا وو یاد هی نه آوی یا یار سره میلاد

د جسي ګل تازه سندره نو د درد کیسه پای غزل – جسی ګیل | جیا کیشوری | 2023

د يو پيغام د وتو