وفا نی بیوفای غزل – تیرا سرور – ۲۰۱۶

By سینفوروسو ایسکوبار

وفا نی بیوفائی غزل: غمجن د بالیووډ سندره د هیمیش ریشمیا ستوری فلم تیرا سورور څخه، دا سندرغاړی دی اریجیت سینګ او د همیش ریشمیا لخوا ترتیب شوی او د سمیر انجان لخوا لیکل شوی.

Singer: اریجیت سینګ

سندرغاړی: سمیر انجان

جوړ شوی: همیش ریشمیا

فلم/البمتیرا سورور

اوږدوالی: 3: 12

Release: 2016

د موسیقۍ لیبل: د T لړۍ

د وفا نی بیوفائی د سندرو سکرین شاټ

وفا نی بیوفائی – تیرا سرور

Ik daur woh tha
مجهز به زیاده
انکو فکر ته زما

د دې خبرې
رخسات نه هونګ
ملکه دوباره کبي

اب تو ګیرون سی میرا حال
پوچه جاته ده
یهی درد زړه می
زړه ته راولتا ده

وفا نه بې وفايي، بې وفا
Bewafai ki hai (3 ځله تکرار کړئ)

وفا نه بیوفای..

ماشوم کله چې زه ستا سترګو ته ګورم
ماشوم زه په جنت کې یم
موږ کولی شو تاسو اسمان ته بوځو
موږ کولی شو تاسو او زه جوړ کړو (یو ځل تکرار کړئ)

زما عاشقی یی
د رب په حال
روته یار ته بس
کوم مینه لی

یادون کی سولی دل می
خدای ج دی
ویرانیان جاب سی
بده قومه ده

Ik daur woh tha
مجهز به زیاده
انکو فکر ته زما

د دې خبرې
رخسات نه هونګ
ملکه دوباره کبي

اب تو ګیرون سی میرا حال
پوچه جاته ده
یهی درد زړه می
زړه ته راولتا ده

وفا نه بې وفايي، بې وفا
Bewafai ki hai (3 ځله تکرار کړئ)

وفا نه بیوفای..

سندره د تیرا سورور څخه د اډوري ژوند سندرې - 2016

د يو پيغام د وتو