د واخو واخ شعر – پرابه ګیل | Channo Kamli Yaar Di

By حبا بهري

واخو واخ غزل له پنجابی سندره (2016) لخوا سندرې ویل شوي پراب ګل. دا سندره جتندر شاه کمپوز کړې او د سندرې غږ یې بیندر لیکلی دی.

سندره: واخو واخ

سندرغاړی: پراب ګل

سندرې: باندرۍ

Music: جتندر شاه

د تعقیب اوږدوالی: 3:30

د موسیقۍ لیبل: د سرعت ریکارډونه

د واخو واخ د سندرو سکرین شاټ – پرابه ګیل

واخو واخ غزل

ته وخو وخ راستے کټ نه کس واست

ته وخو وخ راستے کټ نه کس واست

جدون ټینو پاتا میتو ریه نییو هونا

ته وخو وخ راستے کټ نه کس واست

ته وخو وخ راستے کټ نه کس واست

ماتی دیان لیکیان ټی

زور کیون نه چلیده

سعده ربه وايي

هویا sadde valda

هویا صدد ویل دا

هویا صدد ویل دا

ماتی دیان لیکیان ټی

زور کیون نه چلیده

سعده ربه وايي

هویا sadde valda

O kedi khata hoi ae

Kyon Akh Meri Royi Ae

جدون ټینو پاتا میتو ریه نییو هونا

ته وخو وخ راستې پتنګ نه کس واستو

ته وخو وخ راستې پتنګ نه کس واستو

جانیه دهولنا

های راه تیری تک تک

نن نهو ټکنی

سوچ سوچ ګي ته که د جاګاه سي

باندرا جوداییان ولی دیتی جو سازا سی

Ditti jo sazaa si

سوچ سوچ ګي ته که د جاګاه سي

باندرا جوداییان ولی دیتی جو سازا سی

هـن پـښـتـونـیـانـه یوه ټولنه نه پایـونـه

Pedi eh juddau palle pe gyi aae kaston

ته وخو وخ راستی پتنگ نی کس ضایع کوی

ته وخو وخ راستی پتنګ نی کس ضایع (x2)

ویخی جا پر چیدی نه غزل

د يو پيغام د وتو