Lirik Pyar Hota Kayi Baar Hai – Tu Jhoothi ​​Main Makkaar