సంగీతం

మానవజాతి యొక్క సార్వత్రిక భాష.

హల్కీ హల్కీ సాహిత్యం

హల్కీ హల్కీ సాహిత్యం – ఐ లవ్ న్యూ ఇయర్ | 2015

హల్కీ హల్కీ సాహిత్యం: ఈ 2015 బాలీవుడ్ పాట "హల్కీ హల్కీ"ని షాన్ మరియు తులసి కుమార్ పాడారు …

ఇంకా చదవండి

గుడ్ నాల్ ఇష్క్ మిథా సాహిత్యం

గుడ్ నాల్ ఇష్క్ మితా లిరిక్స్ – ఐ లవ్ న్యూ ఇయర్ | 2015

గుడ్ నాల్ ఇష్క్ మితా లిరిక్స్: ఈ 2015 హిందీ పాట “గుడ్ నాల్ ఇష్క్ మితా” పాడినది…

ఇంకా చదవండి

జవానీ దిన్ చార్ లిరిక్స్

జవానీ దిన్ చార్ లిరిక్స్ – సెకండ్ హ్యాండ్ హస్బెండ్ | 2015

జవానీ దిన్ చార్ లిరిక్స్: లబ్ జంజువా ఈ హిందీ పాటను బాలీవుడ్ సినిమా “సెకండ్…

ఇంకా చదవండి

మిత్తి మేరీ జాన్ సాహిత్యం

మిత్తి మేరీ జాన్ సాహిత్యం – సెకండ్ హ్యాండ్ హస్బెండ్ | 2015

మిత్తి మేరీ జాన్ సాహిత్యం: గిప్పీ గ్రెవాల్ & జాస్మిన్ శాండ్లాస్ ఈ హిందీ పాటను పాడారు ...

ఇంకా చదవండి