1921 (2018) నుండి ఆనెవాలే కల్ సాహిత్యం

By హరికీరత్‌పాల్ వర్మ

ఆనెవాలే కల్ సాహిత్యం 1921 (2018) సినిమా నుండి. ఈ బాలీవుడ్ సాంగ్ సాహిత్యాన్ని షకీల్ అజ్మీ రాశారు, పాడారు రాహుల్ జైన్, మరియు జరీన్ ఖాన్ & కరణ్ కుంద్రా నటించిన హరీష్ సాగనే సంగీతం అందించారు.

గాయకుడు: రాహుల్ జైన్

సాహిత్యం: షకీల్ అజ్మీ

కూర్చబడింది: హరీష్ సాగనే

సినిమా/ఆల్బమ్: 1921

పొడవు: 4: 51

విడుదల: 2018

లేబుల్: జీ మ్యూజిక్ కంపెనీ

ఆనెవాలే కల్ సాహిత్యం యొక్క స్క్రీన్‌షాట్

ఆనెవాలే కల్ సాహిత్యం 1921 నుండి

దిల్ సే మితా కే హర్ ఫాస్లా
మెయిన్ దిల్రుబా తుజ్సే మిల్నే చలా

బాన్ జా ముహాఫిజ్ మేరే ఖ్వాబ్ కా
తూ హై ఫలక్ మేరే మెహతాబ్ కా

మేరే అందే... మేరే ఉజాలే...
సబ్ కుచ్ హై మేరా తేరే హవాలే
మేరే అందే... మేరే ఉజాలే...
సబ్ కుచ్ హై మేరా తేరే హవాలే

లేకే తూ ముజ్కో అప్నీ బాహోన్ మే చల్
ఆయ్ మేరే ఆనేవాలే కల్
ఆయ్ మేరే ఆనేవాలే కల్
ఆయ్ మేరే ఆనేవాలే కల్
ఏయ్ మేరే అనేవాలే కల్...

జోడీ హై మైనే తుజ్సే ఉమీదీన్
లే లే ముఝే తూ సాథ్ మే
బాన్ కే లకీరీన్ క్విస్మత్ కి మేరీ
ఆజా తు మేరే హాత్ మే

బాన్ జా ముహాఫిజ్ మేరే ఖ్వాబ్ కా
తూ హై ఫలక్ మేరే మెహతాబ్ కా

మేరే అందే... మేరే ఉజాలే...
సబ్ కుచ్ హై మేరా తేరే హవాలే

లేకే తూ ముజ్కో అప్నీ బాహోన్ మే చల్
ఆయ్ మేరే ఆనే వాలే కల్
ఆయ్ మేరే ఆనే వాలే కల్
ఆయ్ మేరే ఆనే వాలే కల్
ఆయ్ మేరే ఆనే వాలే కల్...

సబ్ సే కతా హూ
తుఝ్ మే బతా హూన్
మేరీ కహానీ మే హై తూ
మేరీ హంసీ మే
మేరీ ఖుషీ మే
ఆంఖోన్ కే పానీ మే హై తూ

బాన్ జా ముహాఫిజ్ మేరే ఖ్వాబ్ కా
తూ హై ఫలక్ మేరే మెహతాబ్ కా

మేరే అందే... మేరే ఉజాలే...
సబ్ కుచ్ హై మేరా తేరే హవాలే

లేకే తూ ముజ్కో అప్నీ బాహోన్ మే చల్
ఆయ్ మేరే ఆనే వాలే కల్
ఆయ్ మేరే ఆనే వాలే కల్
ఆయ్ మేరే ఆనే వాలే కల్
ఏ మేరే ఆనే వాలే కల్...

సాంగ్ తేరే బినా సాహిత్యం – 1921 | అరిజిత్ సింగ్

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు