అక్డి పక్డీ లిరిక్స్ – లిగర్ (2022) | దేవ్ నేగి

By రోండా E. గోవర్

అక్డి పక్కి లిరిక్స్ Liger నుండి తాజాది బాలీవుడ్ పాట పాడారు దేవ్ నేగి, పావ్నీ పాండే, లిజో జార్జ్ లిజో జార్జ్, Dj చేతాస్ సంగీతం కూడా అందించారు. అక్డి పక్డి పాట లిరిక్స్‌ను మొహ్సిన్ షేక్, అజీమ్ దయాని రాశారు. సోనీ మ్యూజిక్ ఇండియా తరపున ఈ పాటను విడుదల చేశారు.

ఈ సాంగ్ వీడియోలో విజయ్ దేవరకొండ, అనన్య పాండే ఉన్నారు.

గాయకుడు: దేవ్ నేగి, పావ్నీ పాండే, లిజో జార్జ్

సాహిత్యం: మొహ్సిన్ షేక్, అజీమ్ దయాని

కూర్చబడింది: లిజో జార్జ్, Dj చేతస్

సినిమా/ఆల్బమ్: లైగర్

పొడవు: 2:10

విడుదల: 2022

లేబుల్: సోనీ మ్యూజిక్ ఇండియా

Akdi Pakdi సాహిత్యం యొక్క స్క్రీన్షాట్

అక్డి పక్డీ సాహిత్యం - లిగర్

అక్డి పక్కి దిక్క డికాడి
డిక్కిడి దిక్కిడి డిక దిక్కిడి
దిక్క దిక్కిడి దిక్కిడి దిక్కిడి
దిక్కిడి దిక్కిడి దిక్కిరో
దిక్కిరో దిక్కిరో దిక్కిరో దిక్కిరో..

అక్డి పక్కి దిక్క డికాడి
డిక్కిడి దిక్కిడి డిక దిక్కిడి
దిక్క దిక్కిడి దిక్కిడి దిక్కిడి
డిక్కిడి

వెళ్దాం Boyyyyssss!!!
దిల్ మాంజా!

అక్డి పక్కి దిక్క డికాడి
డిక్కిడి దిక్కిడి డిక దిక్కిడి
దిక్క దిక్కిడి దిక్కిడి దిక్కిడి
దిక్కిడి దిక్కిడి దిక్కిరో

అక్డి పక్కి దిక్క డికాడి
డిక్కిడి దిక్కిడి డిక దిక్కిడి
దిక్క దిక్కిడి దిక్కిడి దిక్కిడి
దిక్కిడి దిక్కిడి దిక్కిరో

హే ...
ఏక్ హాయ్ లుక్ మే
ఓ నా ప్రియా
మెయిన్ టో ఫ్లై ఫ్లై హోగయా
జబ్ సే ట్యూన్ టచ్ కియా
యే దిల్ భీ సిగ్గు పిరికి హోగ్యా

ఓహ్ ...
ఏక్ హాయ్ లుక్ మే
ఓ నా ప్రియా
మెయిన్ టో ఫ్లై ఫ్లై హోగయా
జబ్ సే ట్యూన్ టచ్ కియా
యే దిల్ భీ సిగ్గు పిరికి హోగ్యా

ఆరే
అకాడ్ బకడ్ జామ్కే పకడ్
అప్నే దిల్ కో తూ
మైం భీ యహ తు భీ యహా
నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని నీకు తెలుసు

ఆరే
అకాడ్ బకడ్ జామ్కే పకడ్
అప్నే దిల్ కో తూ
చల్ చోడ్ శర్మ నాచ్ బలం
కర్కే దిఖా లిగర్ స్టెప్ తూ

అక్డి పిక్డి తుక్డి పికడి,
ఏమిటి f***

అక్డి పక్కి దిక్క డికాడి
డిక్కిడి దిక్కిడి డిక దిక్కిడి
దిక్క దిక్కిడి దిక్కిడి దిక్కిడి
దిక్కిడి దిక్కిడి దిక్కిరో

అక్డి పక్కి దిక్క డికాడి
డిక్కిడి దిక్కిడి డిక దిక్కిడి
దిక్క దిక్కిడి దిక్కిడి దిక్కిడి
దిక్కిడి దిక్కిడి దిక్కిరో

హే
ఓహ్ మేరీ మైనా (హే..)
కహో ప్యార్ హై నా (హో..)
యే లిగర్ దీవానా తో నాచే జమానా

హే
ఓహ్ మేరీ మైనా (బోలో..)
కహో ప్యార్ హై నా (హై నా హై నా హై నా)
యే లిగేర్ దీవానా థో నాచే జమానా

ఆరే
గూగుల్ కియా హై మైనే సారా జహాన్
తేరే జైసే కోయి నహీ మజ్ను యహా

ఆరే
లఖో హజారో మే తు అజూబా
చల్ చోడ్ శరం చాయ్ గరం
కర్కే దిఖావో లిగర్ స్టెప్ మెయిన్

ఫారిన్ స్టైల్ అక్డీ పక్డీ డ్యాన్స్
ఫారిన్ స్టైల్ అక్డీ పక్డీ డ్యాన్స్
నెమ్మదించండి Boyyyyssss!!!
అక్డి పక్డి
అందరూ!

అక్డి పక్కి దిక్క డికాడి
డిక్కిడి దిక్కిడి డిక దిక్కిడి
దిక్క దిక్కిడి దిక్కిడి దిక్కిడి
దిక్కిడి దిక్కిడి దిక్కిరో

అక్డి పక్కి దిక్క డికాడి
డిక్కిడి దిక్కిడి డిక దిక్కిడి
దిక్క దిక్కిడి దిక్కిడి దిక్కిడి
దిక్కిడి దిక్కిడి దిక్కిరో

యే లిగర్ దీవానా హోగయా
యే లిగర్ దీవానా హోగయా
ఆహా! పార్టీ ముగిసింది! ఇంటికి వెళ్ళు!

సాంగ్ ప్రేమ సాహిత్యం కోసం సిద్ధంగా ఉంది - బ్లాక్‌పింక్ X పబ్‌జి మొబైల్ లిరిక్స్ (2022)

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు