రోండా E. గోవర్

కార్టూస్ - దిల్‌ప్రీత్ ధిల్లాన్

కార్టూస్ - దిల్‌ప్రీత్ ధిల్లాన్ - దేశీ క్రూ - 8 కార్టూలు

కార్టూస్ లిరిక్స్ తన కొత్త ఆల్బమ్ 8 నుండి దిల్‌ప్రీత్ ధిల్లాన్ పాడిన టైటిల్ పంజాబీ పాట.

ఇంకా చదవండి

సత్యా సాహిత్యం

సత్యా సాహిత్యం – అంకిత్ తివారీ | యారా సిల్లీ సిల్లీ

సథియా లిరిక్స్: అంకిత్ వాయిస్‌లో బాలీవుడ్ చిత్రం 'యారా సిల్లీ సిల్లీ'లోని తాజా పాట 'సతియా'ని ప్రదర్శిస్తూ …

ఇంకా చదవండి