బాకీ సబ్ తీక్ సాహిత్యం – భేదియా (2022)

By ఆరియా E. జోన్స్

బాకీ సబ్ తీక్ సాహిత్యం ఈ తాజా చిత్రం "భేడియా" నుండి బాలీవుడ్ పాట పాడారు సచిన్ సంఘ్వీ, జిగర్ సారయ్య & అమితాబ్ భట్టాచార్య. బాకీ సబ్ థీక్ పాట సాహిత్యాన్ని అమితాబ్ భట్టాచార్య రాశారు మరియు సంగీతం సచిన్-జిగర్ స్వరపరిచారు. ఈ చిత్రానికి అమర్ కౌశిక్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

ఈ సరికొత్త పాటలో వరుణ్ ధావన్ మరియు కృతి సనన్ ఉన్నారు.

పాట పేరు: బాకీ సబ్ తీక్

ఆర్టిస్ట్: సచిన్ సంఘ్వీ, జిగర్ సారయ్య & అమితాబ్ భట్టాచార్య

సాహిత్యం: అమితాబ్ భట్టాచార్య

స్వరపరచిన: సచిన్ జిగర్

సినిమా/ఆల్బమ్భేదియా

పొడవు: 2: 58

విడుదల: 2022

లేబుల్: జీ మ్యూజిక్ కంపెనీ

బాకీ సబ్ తీక్ సాహిత్యం యొక్క స్క్రీన్ షాట్

బాకీ సబ్ తీక్ సాహిత్యం - భేదియా

హే బాకీ సబ్ థీక్
బస్ చల్ రహా హై
బాకీ సబ్ థీక్
బస్ చల్ రహా హై
బాకీ సబ్ థీక్ హై నా
బస్ చల్ రహా హై భాయ్

మీ సంగతి ఏంటి?
హాన్ చల్ రహా హై

బాకీ సబ్ థీక్
బస్ చల్ రహా హై
బాకీ సబ్ థీక్
బస్ చల్ రహా హై

బాకీ సబ్ థీక్ హై నా
హాన్ తీక్ హై
ఔర్ తేరా
బస్ చల్ రహా హై
హో కిత్నా మన్మోహక్ వీక్షణ హై
ఇత్నా సన్నతా క్యూన్ హై
దేఖో ధల్తా సూరజ్
ధీరే ధీరే ధీరే ధీరే
ధల్ రహా హై

బాకీ సబ్ థీక్
బస్ చల్ రహా హై
బాకీ సబ్ థీక్

బస్ చల్ రహా హై
బాకీ సబ్ థీక్
బస్ చల్ రహా హై
తూ భీ కుచ్ బోల్ రే పుష్ప
బాస్ కిలోమీటర్ గింటే గింటే
అప్నా టైమ్ నికల్ రహా హై
హో ఆగే చల్కే జబ్ ఆయే
రోడ్ కోయి ధంగ్ కా సైడ్ లగానా
ముఝే ఆయీ లఘు శంక
హాయే ఇత్నే గద్దోన్ సే హోకే
నిక్లీ హై గాడి
నట్ బోల్ట్ హిల్ గయా హై హర్ అంగ్ కా

జంగిల్ హై సారా
సురక్షిత్ నహీ హై ఏరియా
ఉపర్ సే మచ్చర్
మచ్చర్ మే డెంగ్యూ మలేరియా
మిల్నే కో మిల్ భీ శక్తి హై
కోయీ జంగ్లీ సుందరి
యా సుందరి కే చక్కర్ మే
కోయీ జంగ్లీ భేదియా

భేదియా ఆ జాయే తో
హమ్ సబ్కో ఖా జాతే తో

బాకీ సబ్ థీక్
బస్ చల్ రహా హై
బాకీ సబ్ థీక్
బస్ చల్ రహా హై
తేరా భీ బోల్ నా
మేరా భీ చల్ రహా హై

మీ సంగతి ఏంటి?
భాయ్ లిఖ్ కే దూన్ క్యా
ఓ భాయ్ సాహబ్
కిలోమీటర్ గింటే గింటే
అప్నా టైమ్ నికల్ రహా హై

మరో హిందీ పాట జంగిల్ మే కండ్ సాహిత్యం – భేదియా (2022) | విశాల్ దద్లానీ

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు