హర్యాన్వి పాట

గుండే కా దిల్ లిరిక్స్

గుండే కా దిల్ సాహిత్యం – వినోద్ సోర్ఖి | తాజా హర్యాన్వి పాటలు 2022

గుండే కా దిల్ సాహిత్యం: వినోద్ సోర్ఖి సంగీతంతో పాడిన తాజా హర్యాన్వి పాట కూడా…

ఇంకా చదవండి

క్లబ్ సాహిత్యం - DK

క్లబ్ లిరిక్స్ –DK హర్యాన్వి | లేటెస్ట్ హర్యాన్వి సాంగ్

క్లబ్ లిరిక్స్ అనేది 2015లో విడుదలైన హర్యాన్వి పాట మరియు DK పాడారు. ఈ పాట …

ఇంకా చదవండి