స్టార్ ఫిష్

మధనియా సాహిత్యం

మధనియా సాహిత్యం – స్టార్ ఫిష్ 2023 | మనన్ భరద్వాజ్

మధనియా సాహిత్యం, మనన్ భరద్వాజ్ పాడారు, బాలీవుడ్ పాట "మధానియా", "స్టార్ ఫిష్" చిత్రం నుండి, మనన్ భరద్వాజ్ సంగీతం సమకూర్చారు, మధానియా కూడా …

ఇంకా చదవండి

కుడియే నీ తేరే సాహిత్యం

కుడియే నీ తేరే లిరిక్స్ – స్టార్ ఫిష్ | యో యో హనీ సింగ్,

కుడియే నీ తేరే లిరిక్స్, యో యో హనీ సింగ్ మరియు హర్జోత్ కౌర్ పాడారు, బాలీవుడ్ పాట “కుడియే నీ తేరే”, …

ఇంకా చదవండి