అరిజిత్ సింగ్

రాజీ (టైటిల్ సాంగ్) సాహిత్యం – రాజీ (2018) | అరిజిత్ సింగ్

రాజీ (టైటిల్ సాంగ్) సాహిత్యం: “అగర్ దిల్ రాజీ హై” మేఘనా గుల్జార్ యొక్క టైటిల్ ట్రాక్…

ఇంకా చదవండి

సుబా సుబా సాహిత్యం

సుబహ్ సుబా సాహిత్యం – అరిజిత్ సింగ్ | సోను కే టిటు కి స్వీటీ (2018)

అరిజిత్ సింగ్, ప్రకృతి కాకర్ & అమల్ మల్లిక్ రాసిన సుబహ్ సుబా సాహిత్యం కొత్త బాలీవుడ్ పాట…

ఇంకా చదవండి