నేహా కక్కర్

లాలిపాప్ సాహిత్యం

లాలిపాప్ సాహిత్యం – టోనీ కక్కర్, నేహా కక్కర్ | 2023

లాలిపాప్ సాహిత్యం: టోనీ కక్కర్ మరియు నేహా కక్కర్ పాడిన మరో సరికొత్త పంజాబీ పాట "లాలీపాప్". లాలీపాప్ పాట లిరిక్స్...

ఇంకా చదవండి

జమ్నాపర్ సాహిత్యం

డ్రీమ్ గర్ల్ 2 నుండి జమ్నాపర్ సాహిత్యం | నేహా కక్కర్

జమ్నాపర్ సాహిత్యం: స్టార్‌కాస్ట్ ఆయుష్మాన్ ఖురానా మరియు అనన్య పాండే ద్వారా రాబోయే చిత్రం “డ్రీమ్ గర్ల్ 2” నుండి, …

ఇంకా చదవండి