హిందీ పాట

బేబీ బ్రింగ్ ఇట్ ఆన్ లిరిక్స్

బేబీ బ్రింగ్ ఇట్ ఆన్ లిరిక్స్ – మడ్గావ్ ఎక్స్‌ప్రెస్ | 2024

ది బేబీ బ్రింగ్ ఇట్ ఆన్ మడ్గావ్ ఎక్స్‌ప్రెస్ (2024) నుండి అజయ్ గోగావాలే & నిఖితా గాంధీ పాడారు. ఈ బాలీవుడ్…

ఇంకా చదవండి

దోస్త్ బాంకే సాహిత్యం

దోస్త్ బాంకే సాహిత్యం – రాహత్ ఫతే అలీ ఖాన్, గుర్నాజర్ | 2024

దోస్త్ బాంకే సాహిత్యం: రహత్ ఫతే అలీ ఖాన్ & గుర్నాజర్ పాడిన సరికొత్త బాలీవుడ్ పాట 'దోస్త్ బాంకే'ని ప్రదర్శిస్తోంది. …

ఇంకా చదవండి