చోగడ సాహిత్యం – లవ్‌రాత్రి (2018)| అసీస్ కౌర్

By తులసి మహాబీర్

చోగడ సాహిత్యం లవ్రాత్రి నుండి: గుజరాతీ గర్బా బాలీవుడ్ పాట ఆయుష్ శర్మ మరియు వరినా హుస్సేన్ నటించిన లవ్‌రాత్రి నుండి. "చోగడ తార" పాట పాడింది మరియు వ్రాసింది దర్శన్ రావల్ మరియు ఆసీస్ కౌర్ స్త్రీ గాత్రంపై లిజో జార్జ్ & DJ చేతస్ సంగీతం సమకూర్చారు.

ఆర్టిస్ట్స్: దర్శన్ రావల్, అసీస్ కౌర్

సాహిత్యం: దర్శన్ రావల్

స్వరపరచిన: లిజో జార్జ్ & DJ చేతస్

సినిమా/ఆల్బమ్ప్రేమరాత్రి

పొడవు: 4: 34

విడుదల: 2018

లేబుల్: T-సిరీస్

చోగడ సాహిత్యం యొక్క స్క్రీన్ షాట్

చోగడ సాహిత్యం - లవ్‌రాత్రి

హో అవి గయీ రాత్
మన్ భూలో బధి వాత్
ప్రేమ్ నియా మౌసం ఛే
అబ్ ఆవో మేరే పాస్
రెహ్ జావో మేరే సాథ్
ప్రేమ్ నియా మౌసం ఛే (x2)

మిల్ జాయే ముజ్కో అగర్ సాథ్ తేరా
తో భూలున్ మెయిన్ సారా జహాన్

చోగడ తార
చబీలా తారా
రంగీలా తార
రంగభేరు జుయే తారీ వాట్ రే, హా!

చోగడ తార
ఒరే ఛబిలా తారా
ఒరే రంగేలా తారా
రంగభేరు జుయే తారీ వాట్ రే, హా! (x2)

చుప్ చుప్ కే తుమ్హే
దేఖా మెయిన్ కరుణ్
సారి సారి రాత్
సారి సారి రాత్

చుప్ చుప్ కే ముఝే
దేఖా తు కరే
సారి సారి రాత్
సారి సారి రాత్

మిల్ జాయే ముజ్కో అగర్ సాథ్ తేరా
తో భూలున్ మెయిన్ సారా జహాన్...

చోగడ తార
చబీలా తారా
రంగీలా తార
రంగభేరు జుయే తారీ వాట్ రే, హా!

చోగడ తార
ఒరే ఛబిలా తారా
ఒరే రంగేలా తారా
రంగభేరు జుయే తారీ వాట్ రే, హా! (x2)

సాంగ్ హలో హలో లిరిక్స్ – పటాఖా (2018)

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు